Cross-site scripting (XSS) là một loại lỗ hổng bảo mật máy tính liên quan đến các ứng dụng web. Nó xảy ra khi một người dùng độc hại chèn mã, chẳng hạn như JavaScript, vào một trang web lành tính và đáng tin cậy. Mã được tiêm sau đó có thể được sử dụng để truy cập trái phép vào thông tin người dùng hoặc thậm chí thực thi mã độc.

Các cuộc tấn công XSS xảy ra khi kẻ tấn công có thể chèn mã kịch bản phía máy khách vào một trang web sau đó được thực thi bởi trình duyệt của nạn nhân. Vì mã độc không phải do máy chủ tạo ra nên khó có thể phát hiện và ngăn chặn. Một ví dụ về cuộc tấn công XSS là kẻ tấn công tiêm mã JavaScript độc hại vào một trang web mà sau đó tất cả khách truy cập vào trang web đều nhìn thấy. Khi khách truy cập chạy mã độc, họ vô tình cấp cho kẻ tấn công quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của họ.

Các cuộc tấn công XSS gây ra rủi ro bảo mật nghiêm trọng cho các tổ chức vì chúng có khả năng cho phép kẻ tấn công truy cập vào dữ liệu riêng tư của người dùng và thậm chí thực thi mã độc hại trên hệ thống nạn nhân. Để ngăn chặn các cuộc tấn công XSS, nhà phát triển nên thoát khỏi thao tác nhập của người dùng và sử dụng Chính sách bảo mật nội dung (CSP) để ngăn trình duyệt thực thi mã độc. Ngoài ra, việc triển khai các biện pháp bảo mật theo lớp như xác thực đầu vào, hạn chế đặc quyền của người dùng và sử dụng xác thực phía máy chủ có thể làm giảm hơn nữa nguy cơ xảy ra lỗ hổng XSS.

Tập lệnh chéo trang (XSS) là một lỗ hổng bảo mật máy tính nguy hiểm, cho phép kẻ tấn công tiêm mã tập lệnh độc hại phía máy khách vào một trang web. Bằng cách sử dụng nhiều chiến lược khác nhau như thoát khỏi dữ liệu đầu vào của người dùng, triển khai CSP và phân lớp các biện pháp bảo mật, các tổ chức có thể giảm nguy cơ bị tấn công XSS và bảo vệ dữ liệu người dùng khỏi những kẻ tấn công độc hại.

Chọn và mua proxy

Proxy trung tâm dữ liệu

Proxy luân phiên

Proxy UDP

Được tin cậy bởi hơn 10000 khách hàng trên toàn thế giới

Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng proxy flowch.ai
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền