Cross-site scripting (XSS) to rodzaj luki w zabezpieczeniach komputera związanej z aplikacjami internetowymi. Występuje, gdy złośliwy użytkownik wstrzykuje kod, taki jak JavaScript, do nieszkodliwej i zaufanej strony internetowej. Wstrzyknięty kod może być następnie wykorzystany do uzyskania nieautoryzowanego dostępu do informacji o użytkowniku, a nawet do wykonania złośliwego kodu.

Ataki XSS występują, gdy atakujący jest w stanie wstrzyknąć kod skryptowy po stronie klienta na stronę internetową, która jest następnie wykonywana przez przeglądarki ofiar. Ponieważ złośliwy kod nie jest generowany przez serwer, może być trudny do wykrycia i zapobieżenia. Przykładem ataku XSS może być wstrzyknięcie przez atakującego złośliwego kodu JavaScript na stronę internetową, który jest następnie widoczny dla wszystkich odwiedzających witrynę. Gdy odwiedzający uruchamiają złośliwy kod, nieświadomie przyznają atakującemu dostęp do swoich danych osobowych.

Ataki XSS stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa organizacji, ponieważ mogą potencjalnie umożliwić atakującym uzyskanie dostępu do prywatnych danych użytkowników, a nawet wykonanie złośliwego kodu w systemach ofiar. Aby zapobiec atakom XSS, programiści powinni unikać wprowadzania danych przez użytkownika i korzystać z polityki bezpieczeństwa treści (CSP), aby uniemożliwić przeglądarkom wykonywanie złośliwego kodu. Dodatkowo, wdrożenie warstwowych środków bezpieczeństwa, takich jak walidacja danych wejściowych, ograniczanie uprawnień użytkowników i stosowanie walidacji po stronie serwera, może dodatkowo zmniejszyć ryzyko wystąpienia luk XSS.

Cross-site scripting (XSS) to niebezpieczna luka w zabezpieczeniach komputerowych, która umożliwia atakującym wstrzyknięcie złośliwego kodu skryptowego po stronie klienta na stronę internetową. Stosując różne strategie, takie jak unikanie danych wejściowych użytkownika, wdrażanie CSP i warstwowe środki bezpieczeństwa, organizacje mogą zmniejszyć ryzyko ataków XSS i chronić dane użytkowników przed złośliwymi atakującymi.

Wybierz i kup proxy

Serwery proxy dla centrów danych

Obrotowe proxy

Serwery proxy UDP

Zaufało nam ponad 10000 klientów na całym świecie

Klient proxy
Klient proxy
Klient proxy flowch.ai
Klient proxy
Klient proxy
Klient proxy