Programlama dili, çıktı üretmek ve verileri manipüle etmek için kullanılan bir dizi talimat içeren resmi bir dildir. Programcılar tarafından bir bilgisayarın, yazılımın veya uygulamanın davranışını ve görünümünü kontrol etmek için kullanılır. Programlama dilleri temel olarak bilgisayarların belirli görevleri yerine getirmesini sağlayan programlar oluşturmak için kullanılır. Her biri belirli amaçlar için kullanılan birçok farklı programlama dili türü vardır.

En yaygın programlama dili türlerinden bazıları aşağıdakileri içerir:

- C, COBOL, FORTRAN, RPG gibi dilleri içeren zorunlu (veya prosedürel) diller.

- C++, Java, Objective-C gibi nesne yönelimli programlama (OOP) dilleri

- PHP, Python, Ruby ve JavaScript gibi komut dosyası dilleri

- HTML, XML, SVG, LaTeX vb. dahil olmak üzere bilgiyi az ya da çok sunulabilir bir şekilde yapılandırmak için kullanılan diller olan biçimlendirme dilleri.

- RDF ve OWL gibi anlamsal işaretleme dilleri

- Prolog ve SQL dahil olmak üzere çözülecek problemi tanımlamak için kullanılan diller olan bildirimsel diller.

- Lisp ve Haskell gibi algoritmaları ifade etmek için matematiksel benzeri notasyon kullanan ve deyim kullanmadan programlama için kullanılan diller olan fonksiyonel programlama dilleri

- Prolog ve Datalog gibi önermeleri ve hesaplamaları ifade etmek için kullanılan diller olan mantık programlama dilleri.

Her programlama dilinin, kodun nasıl yazılacağını düzenleyen kurallar bütünü olan kendi sözdizimi vardır. Sözdizimi, metin biçimlendirmesi, değişkenlerin atanma yolları ve yorumların nereye yerleştirileceği gibi özellikleri belirleyebilir. Bir dilin sözdizimi, insanın kodu anlaması ve derleyici veya yorumlayıcının istenen görevi yerine getirmek için kodu anlamlandırması için çok önemlidir.

Bir program geliştirirken, bir programcı ihtiyaçlarına en iyi şekilde hizmet eden programlama dilini seçmelidir. Bu, mevcut özelliklerin çeşitliliği, performans gereksinimleri, kodlama karmaşıklığı, maliyet, destek ve açık kaynak/kapalı kaynak lisanslama gibi faktörlerin dikkate alınmasını içerir. Gerekli çıktıya bağlı olarak, doğru dil başarılı bir proje ile gereksinimlerini karşılayamayan bir proje arasındaki fark olabilir.

Nihayetinde programlama dilleri, gerekli görevleri yerine getirmek ve istenen sonucu üretmek için talimatları bilgisayarlar için anlaşılır hale getirme amacına hizmet eder.

Proxy Seçin ve Satın Alın

Veri Merkezi Proxyleri

Dönen Proxyler

UDP Proxyleri

Dünya Çapında 10.000'den Fazla Müşterinin Güvendiği

Vekil Müşteri
Vekil Müşteri
Vekil Müşteri flowch.ai
Vekil Müşteri
Vekil Müşteri
Vekil Müşteri