Çoklu tablo birleştirme, ilişkisel bir veritabanındaki iki veya daha fazla ilgili tablodan gelen verilerin birleştirildiği ve bir araya getirildiği bir veritabanı sorgusu türüdür. Birden fazla tablo sorgulanırken, verilerin düzenli bir şekilde alınabilmesi için birbirine bağlanması gerekir. Bu tür bir sorgu, iç birleştirme, dış birleştirme veya sol/sağ birleştirme gibi birçok biçimde olabilir.

İç birleştirme, iki veya daha fazla tabloyu birleştiren ve Kartezyen çarpımın bir alt kümesi olan bir birleştirme işlemi türüdür. İç birleştirme yalnızca her iki tablodaki değerlerle eşleşen sonucu döndürür.

Dış birleştirme, her iki tabloda da eşleşmeyen satırları filtreleyerek iki veya daha fazla ilgili tabloyu birleştiren bir birleştirme işlemi türüdür. Bu tür bir sorgu, bir tablodaki tüm satırları ve diğer tablodaki ilk tablodaki ölçütlerle eşleşen tüm satırları döndürür.

Sol/sağ birleştirme, iki ilgili tabloyu soldan sağa (veya sağdan sola) birleştiren bir birleştirme işlemi türüdür. Sol/sağ birleştirme, bir tablodaki tüm satırları ve diğer tablodaki yalnızca eşleşen satırları döndürür.

Çoklu tablo birleştirmeleri, iki veya daha fazla farklı tablodaki verileri tek bir sonuçta birleştirmek için kullanılabilir. Bu tür bir sorgu, birden fazla tablodaki bilgileri düzenli bir şekilde görüntülerken kullanışlıdır. Çoklu tablo birleştirmeleri ilişkisel veritabanlarının güçlü bir özelliği olsa da, sorguyu işlemek için daha fazla veri ve kaynak kullanılması gerektiğinden bir sorgunun daha uzun sürmesine neden olabilir.

Proxy Seçin ve Satın Alın

Veri Merkezi Proxyleri

Dönen Proxyler

UDP Proxyleri

Dünya Çapında 10.000'den Fazla Müşterinin Güvendiği

Vekil Müşteri
Vekil Müşteri
Vekil Müşteri flowch.ai
Vekil Müşteri
Vekil Müşteri
Vekil Müşteri