Dekompozycja szeregów czasowych to metoda analizy danych wykorzystywana do analizy danych czasowych składających się z kolejnych punktów danych. Może być wykorzystywana do odkrywania wzorców i trendów w danej serii pomiarów w danym okresie czasu. Dekompozycja szeregów czasowych może być wykorzystywana do wykrywania anomalii lub wartości odstających i może pomóc w odkryciu wzorców sezonowych.

Dekompozycja szeregów czasowych to proces polegający na podziale szeregu czasowego na komponenty lub podserie. Komponenty te obejmują komponent trendu, komponent sezonowy i komponent rezydualny. Składnik trendu opisuje długoterminowe wahania szeregu czasowego, składnik sezonowy odzwierciedla sezonowe ruchy w danych, a składnik resztowy to pozostałe składniki szeregu czasowego po uwzględnieniu trendu i składników sezonowych. Dekompozycja szeregów czasowych może pomóc wykryć cykliczne wzorce w szeregach czasowych i jest cennym narzędziem do analizy danych opartych na czasie.

Dekompozycję szeregów czasowych można przeprowadzić na wiele sposobów, takich jak dekompozycja klasyczna, dekompozycja średniej ruchomej i dekompozycja filtra Hodricka-Prescotta. Dekompozycja klasyczna polega na rozbiciu danych na składowe poprzez dopasowanie wielomianu, podczas gdy dekompozycja średniej ruchomej wymaga dopasowania ważonej średniej ruchomej. Dekompozycja filtra Hodricka-Prescotta wykorzystuje filtr parametryczny, który ocenia dane i zwraca optymalny składnik trendu dla serii.

Dekompozycja szeregów czasowych jest często wykorzystywana w analizie finansowej w celu zrozumienia zachowania cen akcji, kursów wymiany walut i cen towarów. Jest również przydatna do przewidywania przyszłych trendów poprzez analizę wzorców z danych z przeszłości. Dodatkowo, dekompozycja szeregów czasowych może być wykorzystywana do analizy trendów medycznych i optymalizacji wydajności systemów energetycznych.

Dekompozycja szeregów czasowych jest ważną techniką w dziedzinie analizy danych i ma szeroki zakres zastosowań w wielu różnych branżach. Może być wykorzystywana do odkrywania wzorców i trendów w danych czasowych, a także może pomóc odkryć anomalie lub wartości odstające w szeregach czasowych. Dekompozycja szeregów czasowych jest cennym narzędziem dla analityków i stanowi istotny element analizy danych.

Wybierz i kup proxy

Serwery proxy dla centrów danych

Obrotowe proxy

Serwery proxy UDP

Zaufało nam ponad 10000 klientów na całym świecie

Klient proxy
Klient proxy
Klient proxy flowch.ai
Klient proxy
Klient proxy
Klient proxy