Dekompozice časových řad je metoda analýzy dat používaná k analýze časových dat složených z po sobě jdoucích datových bodů. Lze jej použít k odhalení vzorců a trendů v rámci dané série měření v průběhu časového období. Dekompozice časových řad lze použít k detekci anomálií nebo odlehlých hodnot a může pomoci odhalit sezónní vzorce.

Dekompozice časové řady je proces, který zahrnuje rozdělení časové řady na složky nebo podřady. Tyto složky zahrnují trendovou složku, sezónní složku a zbytkovou složku. Trendová složka popisuje dlouhodobé variace časové řady, sezónní složka odráží sezónní pohyby v datech a rezidua jsou zbytkové složky časové řady po zohlednění trendové a sezónní složky. Dekompozice časových řad může pomoci odhalit cyklické vzory v rámci časové řady a je cenným nástrojem pro analýzu časových dat.

Rozklad časových řad lze provádět různými způsoby, například pomocí klasického rozkladu, rozkladu s klouzavým průměrem a rozkladu pomocí Hodrick-Prescottova filtru. Klasická dekompozice zahrnuje rozdělení dat na jejich složky proložením polynomu, zatímco dekompozice klouzavého průměru vyžaduje sestavení váženého klouzavého průměru. Dekompozice Hodrick-Prescottova filtru využívá parametrický filtr, který vyhodnocuje data a vrací optimální složku trendu pro řadu.

Dekompozice časových řad se často používá ve finanční analýze k pochopení chování cen akcií, směnných kurzů a cen komodit. Je také užitečné pro předpovídání budoucích trendů analýzou vzorců z minulých dat. Kromě toho lze rozklad časových řad použít k analýze lékařských trendů a optimalizaci výkonu energetických systémů.

Dekompozice časových řad je důležitou technikou v oblasti analýzy dat a má širokou škálu aplikací v mnoha různých odvětvích. Lze jej použít k odhalení vzorců a trendů v časových datech a může pomoci odhalit anomálie nebo odlehlé hodnoty v rámci časové řady. Dekompozice časových řad je cenným nástrojem pro analytiky a je nezbytnou součástí analýzy dat.

Vyberte a kupte proxy

Proxy datových center

Rotující proxy

UDP proxy

Důvěřuje více než 10 000 zákazníkům po celém světě

Proxy zákazník
Proxy zákazník
Proxy zákazníka flowch.ai
Proxy zákazník
Proxy zákazník
Proxy zákazník