Aegridade dekomponeerimine on andmeanalüüsi meetod, mida kasutatakse järjestikustest andmepunktidest koosnevate ajaandmete analüüsimiseks. Seda saab kasutada teatud mõõtmiste seeria mustrite ja suundumuste avastamiseks teatud aja jooksul. Aegridade lagunemist saab kasutada kõrvalekallete või kõrvalekallete tuvastamiseks ning see võib aidata avastada hooajalisi mustreid.

Aegridade dekomponeerimine on protsess, mis hõlmab aegrea jagamist komponentideks või alamsarjadeks. Need komponendid hõlmavad trendikomponenti, hooajakomponenti ja jääkkomponenti. Trendikomponent kirjeldab aegridade pikaajalisi kõikumisi, hooajaline komponent kajastab sesoonseid liikumisi andmete sees ning jäägid on aegrea järelejäänud komponendid pärast trendi ja hooajaliste komponentide arvessevõtmist. Aegridade lagunemine võib aidata tuvastada aegrea tsüklilisi mustreid ja on väärtuslik vahend ajapõhiste andmete analüüsimiseks.

Aegridade dekomponeerimist saab teha mitmel erineval viisil, näiteks kasutades klassikalist dekompositsiooni, libiseva keskmise lagundamist ja Hodrick-Prescotti filtri lagundamist. Klassikaline dekomponeerimine hõlmab andmete jagamist komponentideks polünoomi sobitamise teel, samas kui libiseva keskmise lagunemine nõuab kaalutud liikuva keskmise sobitamist. Hodrick-Prescotti filtri dekomponeerimine kasutab parameetrilist filtrit, mis hindab andmeid ja tagastab seeria optimaalse trendikomponendi.

Aegridade lagunemist kasutatakse finantsanalüüsis sageli, et mõista aktsiahindade, valuutakursside ja toormehindade käitumist. See on kasulik ka tulevaste suundumuste ennustamiseks, analüüsides minevikuandmete mustreid. Lisaks saab aegridade lagunemist kasutada meditsiiniliste suundumuste analüüsimiseks ja energiasüsteemide jõudluse optimeerimiseks.

Aegridade dekomponeerimine on andmeanalüüsi valdkonnas oluline meetod ja sellel on lai valik rakendusi paljudes erinevates tööstusharudes. Seda saab kasutada ajaandmete mustrite ja suundumuste avastamiseks ning see võib aidata avastada aegrea kõrvalekaldeid või kõrvalekaldeid. Aegridade dekomponeerimine on analüütikute jaoks väärtuslik tööriist ja andmete analüüsi oluline komponent.

Vali ja osta proxy

Andmekeskuse proksid

Pöörlevad proksid

UDP Proxy'd

Usaldab üle 10 000 kliendi kogu maailmas

Puhverklient
Puhverklient
Puhverklient flowch.ai
Puhverklient
Puhverklient
Puhverklient