Discrete Event Simulation (DES) is een softwaretechniek die het gedrag van complexe systemen modelleert. Het wordt veel gebruikt in veel verschillende industrieën om een proces te simuleren, resultaten vast te leggen en zakelijke beslissingen te nemen. DES wordt gebruikt om het gedrag van een systeem of proces te analyseren door de effecten van een bepaalde set voorwaarden te simuleren. Dit gebeurt meestal in simulatiesoftware voor speciale doeleinden, die is ontworpen om invoergegevens, wiskundige vergelijkingen en stochastische effecten vast te leggen om de uitvoergegevens te berekenen.

Het belangrijkste verschil tussen discrete event simulatie en traditionele simulatie is het feit dat bij discrete event simulatie het systeem of proces gesimuleerd wordt over een bepaalde periode. Gebeurtenissen doen zich voor op discrete punten in de tijd, in plaats van continu. Daarom verandert de toestand van het systeem op een vegende manier van de ene discrete periode naar de volgende.

De belangrijkste factor bij DES is het simulatiemodel. Dit model is een verzameling regels, vergelijkingen en relaties die het gedrag beschrijven van het systeem dat gesimuleerd wordt. Een DES-model is verdeeld in verschillende fasen. Eerst de fase waarin de invoergegevens, modelcomponenten en parameters van het systeem worden gespecificeerd. Vervolgens wordt de simulatie van het systeem uitgevoerd, waarbij verschillende algoritmen worden gebruikt om de uitvoergegevens voor elke tijdstap te berekenen. Tot slot worden de resultaten geanalyseerd en eventuele aanpassingen gedaan.

Er kunnen veel methodologieën gebruikt worden bij Discrete Gebeurtenissimulatie. De meest voorkomende zijn wachtrijtheoretische modellen, Markov modellen, voorraadsystemen en netwerken. Ongeacht de gekozen methodologie is het sleutelconcept achter DES het modelleren van een systeem in tijdsschijven. Door de simulatie over een bepaalde periode uit te voeren, kan het gedrag op verschillende punten worden geanalyseerd.

DES wordt gebruikt in een breed scala aan toepassingen, zoals het voorspellen van de prestaties van de klantenservice, het ontwerpen van noodprocedures, het evalueren van taakplanningsstrategieën, het voorspellen van het gedrag van verkeerspatronen en het simuleren van biologische processen. Het is een essentieel hulpmiddel geworden in het bedrijfsleven, de wetenschap en de techniek.

Concluderend kan gesteld worden dat Discrete Event Simulation (DES) een simulatietechniek is die het gedrag van complexe systemen modelleert en het mogelijk maakt om hun reactie op verschillende inputs in de tijd te analyseren. Het kan worden gebruikt in een breed scala aan toepassingen en is een onmisbaar hulpmiddel geworden voor veel bedrijven, wetenschappers en ingenieurs.

Proxy kiezen en kopen

Datacenter Proxies

Roterende volmachten

UDP-proxy's

Vertrouwd door meer dan 10.000 klanten wereldwijd

Proxy-klant
Proxy-klant
Proxyklant flowch.ai
Proxy-klant
Proxy-klant
Proxy-klant