Bayesiaanse optimalisatie is een techniek voor het efficiënt vinden van optimale parameters voor een systeem, in het bijzonder voor modellen voor machinaal leren. Het combineert ideeën van Bayesiaanse waarschijnlijkheid en optimalisatiealgoritmen om de invoerruimte van een doelfunctie te verkennen en de meest waarschijnlijke optimale parameters voor het model te leveren. Het verschilt van traditionele optimalisatiebenaderingen doordat niet de hele invoerruimte wordt doorzocht, maar de nadruk ligt op een beperktere deelverzameling die waarschijnlijk een optimum oplevert.

Bayesiaanse optimalisatie is geworteld in de Bayesiaanse waarschijnlijkheidstheorie, die stelt dat waargenomen gebeurtenissen geconditioneerd zijn op de waarschijnlijkheid van andere gebeurtenissen. Met deze theorie kan de gebruiker een kansverdeling over de invoerruimte construeren en de posterieure verwachting berekenen als de meest waarschijnlijke waarde van de parameters. Het resulterende optimum kan dan worden gebruikt om het model nauwkeurig te optimaliseren.

Bayesiaanse optimalisatie wordt meestal toegepast bij machinaal leren om de parameters van een neuraal netwerk of de instellingen van een algoritme voor versterkingsleren te vinden. In deze gevallen kan het het aantal evaluaties verminderen dat nodig is om het optimum te vinden en waardevolle tijd besparen voor ontwikkelaars.

Naarmate het gebied van machine learning groeit, wordt Bayesiaanse optimalisatie steeds populairder vanwege de mogelijkheid om nauwkeurige oplossingen te bieden op een tijdsefficiënte manier. Het wordt ook gebruikt voor een groot aantal andere toepassingen, waaronder het afstemmen van hyperparameters, automatische modelaanpassing en het optimaliseren van inhoud op webpagina's.

Bayesiaanse optimalisatie is een belangrijk hulpmiddel voor het efficiënt vinden van de optimale parameters voor een bepaald probleem en wordt een integraal onderdeel van de toolkit voor machinaal leren.

Proxy kiezen en kopen

Datacenter Proxies

Roterende volmachten

UDP-proxy's

Vertrouwd door meer dan 10.000 klanten wereldwijd

Proxy-klant
Proxy-klant
Proxyklant flowch.ai
Proxy-klant
Proxy-klant
Proxy-klant