Bayesi optimeerimine on meetod süsteemi optimaalsete parameetrite tõhusaks leidmiseks, eriti masinõppemudelite jaoks. See ühendab ideid Bayesi tõenäosus- ja optimeerimisalgoritmidest, et uurida sihtfunktsiooni sisendruumi ja pakkuda mudeli jaoks kõige tõenäolisemaid optimaalseid parameetreid. See erineb traditsioonilistest optimeerimismeetoditest selle poolest, et see ei otsi kogu sisestusruumist, vaid keskendub pigem piiratumale alamhulgale, mis annab suurema tõenäosusega optimaalse tulemuse.

Bayesi optimeerimise juured on Bayesi tõenäosusteoorias, mis väidab, et vaadeldavad sündmused sõltuvad teiste sündmuste tõenäosusest. Teooria võimaldab kasutajal koostada tõenäosusjaotuse üle sisendruumi ja arvutada parameetrite kõige tõenäolisema väärtusena posterioorse ootuse. Saadud optimumi saab seejärel kasutada mudeli täpseks optimeerimiseks.

Bayesi optimeerimist kasutatakse kõige sagedamini masinõppes, et leida närvivõrgu parameetrid või tugevdusõppe algoritmi sätted. Sellistel juhtudel võib see vähendada optimaalse lahenduse leidmiseks vajalike hindamiste arvu ja säästa arendajate jaoks väärtuslikku aega.

Kuna masinõppe valdkond kasvab, muutub Bayesi optimeerimine üha populaarsemaks, kuna see suudab pakkuda täpseid lahendusi ajasäästlikult. Seda kasutatakse ka paljude muude rakenduste jaoks, sealhulgas hüperparameetrite häälestamiseks, automaatseks mudeli sobitamiseks ja veebilehtede sisu optimeerimiseks.

Bayesi optimeerimine on võtmetööriist antud probleemi jaoks optimaalsete parameetrite tõhusaks leidmiseks ja sellest on saamas masinõppe tööriistakomplekti lahutamatu osa.

Vali ja osta proxy

Andmekeskuse proksid

Pöörlevad proksid

UDP Proxy'd

Usaldab üle 10 000 kliendi kogu maailmas

Puhverklient
Puhverklient
Puhverklient flowch.ai
Puhverklient
Puhverklient
Puhverklient