Kelas ialah jenis binaan khas dalam bidang pengaturcaraan komputer dan pembangunan perisian. Ia digunakan untuk mengumpulkan data dan kaedah berkaitan yang mentakrifkan kelakuan objek dalam program. Ia adalah cara yang berguna untuk menyusun kod, menjadikan kod lebih cekap dan boleh diselenggara dari semasa ke semasa.

Kelas membenarkan pembangun membina "objek", struktur data abstrak yang menyimpan data dan antara muka dengan objek lain. Pengaturcaraan berorientasikan objek merujuk kepada pengaturcaraan dengan kelas dan objek dan merupakan metodologi yang popular untuk pembangunan perisian. Objek boleh mempunyai sifat terkapsul dan tindakan atau kaedah terkapsul.

Kelas menyediakan cara untuk mengatur lebih lanjut kod dalam program, membenarkan pengaturcara membuat "sub-kelas" dalam kelas. Subkelas ialah jenis kelas khas yang lebih khusus untuk jenis objek tertentu. Subkelas berguna apabila program mempunyai pelbagai jenis objek dengan gelagat berbeza.

Selain itu, kelas membenarkan pewarisan, bermakna subkelas yang dibuat dalam kelas boleh mewarisi kaedah dan sifat daripada kelas induk. Ini membolehkan organisasi dipertingkatkan dan penggunaan semula kod, menjadikan program lebih mudah untuk diselenggara.

Kelas boleh digunakan dalam pelbagai bahasa pengaturcaraan, daripada bahasa pengaturcaraan peringkat rendah seperti pemasangan kepada bahasa pengaturcaraan peringkat tinggi seperti Java. Ia adalah alat berharga yang boleh digunakan untuk meminimumkan masa pengaturcaraan dan membantu mencipta program yang lebih baik. Walau bagaimanapun, kelas harus digunakan dengan bijak, kerana pengambilan kod yang berlebihan boleh mengakibatkan kod dengan prestasi yang kembung dan perlahan.

Pilih dan Beli Proksi

Proksi Pusat Data

Proksi Berputar

Proksi UDP

Dipercayai Oleh 10000+ Pelanggan Seluruh Dunia

Pelanggan Proksi
Pelanggan Proksi
Aliran Pelanggan Proksi.ai
Pelanggan Proksi
Pelanggan Proksi
Pelanggan Proksi