Kecekapan Algoritma ialah ukuran sejauh mana algoritma melaksanakan tugas yang diberikan berbanding dengan penggunaan sumber. Algoritma yang cekap menjalankan jumlah kerja maksimum menggunakan jumlah sumber yang paling sedikit, seperti masa, penyimpanan, memori atau tenaga. Kecekapan algoritma boleh diukur dari segi kerumitan masa dan kerumitan ruang. Dalam sains komputer, tanggapan algoritma yang cekap sering dibandingkan dengan algoritma "terbaik" atau "optimum".

Kerumitan masa ialah ukuran berapa lama algoritma diambil untuk menyelesaikan tugasnya berbanding dengan saiz inputnya. Algoritma dengan kerumitan masa O(n) bermakna ia mengambil masa linear untuk diselesaikan, dengan n ialah saiz input. Algoritma dengan kerumitan masa O(n^2) mengambil masa kuadratik untuk dikira.

Kerumitan ruang ialah ukuran jumlah memori yang digunakan oleh algoritma. Kriteria memori untuk kerumitan ruang termasuk jumlah kerumitan ruang (jumlah memori yang digunakan pada akhir larian algoritma), kerumitan ruang kerja (memori maksimum yang digunakan pada mana-mana tempoh larian algoritma tertentu) dan kerumitan ruang tambahan (ruang yang diperlukan oleh algoritma untuknya. berfungsi salah). Sama seperti kerumitan masa, kerumitan ruang juga dinyatakan dalam tatatanda Big O.

Algoritma yang paling cekap ialah algoritma yang menggunakan ruang dan masa yang diperuntukkan untuk setiap tugasan. Ini bermakna algoritma dengan kerumitan masa dan ruang yang rendah akan mengatasi algoritma dengan kerumitan masa dan ruang yang tinggi untuk tugasan tertentu. Kecekapan algoritma adalah faktor penting dalam menilai prestasi program atau aplikasi.

Pilih dan Beli Proksi

Proksi Pusat Data

Proksi Berputar

Proksi UDP

Dipercayai Oleh 10000+ Pelanggan Seluruh Dunia

Pelanggan Proksi
Pelanggan Proksi
Aliran Pelanggan Proksi.ai
Pelanggan Proksi
Pelanggan Proksi
Pelanggan Proksi