Předinstalovaný software označuje programy, které jsou předinstalované v počítači. Předinstalované programy jsou často součástí nákupu počítače, notebooku nebo netbooku, ale software lze také předinstalovat prostřednictvím upgradů nebo dohod OEM. Předinstalovaný software je obvykle instalován výrobcem původního hardwaru před dodáním počítače uživateli.

Většina předinstalovaného softwaru je navržena tak, aby v určité formě měla prospěch koncovým uživatelům. Například notebook může mít předinstalovaný textový editor a tabulkový procesor, aby pomohly produktivitě uživatele. Kromě toho mohou být základní operační systémy, jako jsou Windows nebo Mac OS, předinstalované na počítači před jeho prodejem. Některé systémy, jako jsou mobilní telefony nebo tablety, mohou být dodávány také se specifickými aplikacemi pro audio nebo video přehrávače, internetové prohlížeče nebo e-mailové klienty.

Předinstalovaný software lze také použít pro různé technické úlohy, jako je správa nastavení systému BIOS, konfigurace ovladačů zařízení nebo spouštění diagnostických testů. V podnikovém světě lze předinstalovaný software použít také pro účely distribuce softwaru nebo správy zařízení. Předinstalovaný software lze navíc použít ke zkoušení různých aplikací nebo k poskytnutí další vrstvy zabezpečení počítače.

Vzhledem k tomu, že předinstalovaný software je obvykle součástí systému, je obtížné získat úplný seznam všech programů, které uživatel může mít na svém zařízení. Předinstalovaný software je navíc často proprietární a v mnoha případech jej nelze odstranit nebo nahradit, pokud licenční smlouva nestanoví jinak.

Přestože přítomnost předinstalovaného softwaru může být přínosem pro uživatele se specifickými úkoly, je důležité, aby si uživatelé byli vědomi toho, jaké programy jsou nainstalovány a které lze bezpečně odebrat. Kromě toho může být nutné pravidelně aktualizovat předinstalovaný software, aby byla zachována jeho bezpečnost a výkon.

Vyberte a kupte proxy

Proxy datových center

Rotující proxy

UDP proxy

Důvěřuje více než 10 000 zákazníkům po celém světě

Proxy zákazník
Proxy zákazník
Proxy zákazníka flowch.ai
Proxy zákazník
Proxy zákazník
Proxy zákazník