Long Short-Term Memory (LSTM) je typ rekurentní neuronové sítě (RNN), která se používá k modelování časových závislostí v datech. Konkrétně si může „pamatovat“ minulé události nebo závislosti z dříve pozorovaných dob. Je široce používán v mnoha oblastech, jako je zpracování přirozeného jazyka, strojový překlad, popisování obrázků a rozpoznávání řeči.

LSTM je typ sítě speciálně navržený tak, aby pomohl počítači zapamatovat si informace déle, než je obvykle možné u rekurentní neuronové sítě. Model dlouhodobé krátkodobé paměti funguje pomocí „buněk“, které uchovávají informace po dlouhou dobu; když je detekován nový vstup, vytvoří se nové buňky, které se propojí se stávajícími buňkami. Spolu s tím jsou nové buňky schopny „zapomenout“ některé informace uložené uvnitř stávajících buněk, což umožňuje síti „zapomenout“ něco z toho, co se naučila.

Klíčovými součástmi LSTM jsou paměťové buňky, zapomenuté brány a vstupní brány. Paměťové buňky jsou zodpovědné za ukládání informací po dlouhou dobu a brána zapomnění a vstup rozhodují o tom, jaké informace by měly nebo neměly být v buňkách uloženy. Tyto komponenty umožňují sítím LSTM „vzpomenout si“ na minulost a zároveň být schopny zohlednit nové vstupy.

LSTM jsou základním nástrojem v různých aplikacích, včetně zpracování přirozeného jazyka a rozpoznávání obrazu. Jsou schopni vzít v úvahu předchozí znalosti a mohou být použity v učení pod dohledem i bez něj. Jejich použití sahá od předvídání cen akcií a jazykového překladu až po autonomní řízení a přehrávání videa.

Celkově jsou LSTM sítě vysoce efektivní neuronové sítě pro různé aplikace díky jejich schopnosti ukládat informace po dlouhou dobu a zpracovávat nové vstupy efektivněji než tradiční rekurentní neuronové sítě.

Vyberte a kupte proxy

Proxy datových center

Rotující proxy

UDP proxy

Důvěřuje více než 10 000 zákazníkům po celém světě

Proxy zákazník
Proxy zákazník
Proxy zákazníka flowch.ai
Proxy zákazník
Proxy zákazník
Proxy zákazník