Full duplex je typ technologie přenosu dat, která umožňuje současně odesílat i přijímat data stejnou přenosovou cestou. To se liší od polovičního duplexu, který umožňuje posílat data vždy pouze jedním směrem. Plně duplexní funkce se stále více stávají standardem v oblasti výpočetní techniky, telekomunikací a dalších technologií přenosu dat.

Plně duplexní systém se skládá ze dvou nebo více koncových bodů, které jsou propojeny duplexním přenosovým kanálem. Tento kanál umožňuje oběma koncovým bodům současně odesílat a přijímat data přes stejné připojení. Je to podobné, jako když spolu mohou mluvit dva lidé v telefonním rozhovoru současně – každý může mluvit a poslouchat zároveň. Většina moderních sítí využívá k přenosu dat plně duplexní technologii.

Plně duplexní technologie má oproti poloviční duplexní technologii několik výhod. Plně duplexní systémy mohou přenášet data dvakrát rychleji a jsou efektivnější, protože nejsou omezeny přenosovou rychlostí v jednom směru. Plně duplexní systémy navíc snižují latenci neboli zpoždění při přenosu dat tím, že současně posílají a přijímají data.

Plně duplexní technologie se běžně vyskytuje v síťových technologiích, jako je Ethernet, Wi-Fi a Bluetooth. Používá se také v telefonních systémech, mobilních telefonech, obousměrných rádiích, satelitních systémech a systémech kabelové televize. Full duplex technologie se také používá v programovacích jazycích, jako je Java, C a C++, k vytváření aplikací klient-server.

Plně duplexní technologie zrychlila a zefektivnila moderní přenos dat a umožnila rychlejší odesílání a přijímání dat s menší latencí. Díky tomu je přenos dat spolehlivější a umožňuje plynulejší komunikaci přes různé aplikace.

Vyberte a kupte proxy

Proxy datových center

Rotující proxy

UDP proxy

Důvěřuje více než 10 000 zákazníkům po celém světě

Proxy zákazník
Proxy zákazník
Proxy zákazníka flowch.ai
Proxy zákazník
Proxy zákazník
Proxy zákazník