Full duplex là một loại công nghệ truyền dữ liệu cho phép dữ liệu được gửi và nhận đồng thời trên cùng một đường truyền. Điều này khác với bán song công, cho phép dữ liệu chỉ được gửi theo một hướng tại một thời điểm. Khả năng song công hoàn toàn đang ngày càng trở thành tiêu chuẩn trong điện toán, viễn thông và các công nghệ truyền dữ liệu khác.

Hệ thống song công hoàn toàn bao gồm hai hoặc nhiều điểm cuối được kết nối bằng kênh truyền song công. Kênh này cho phép cả hai điểm cuối đồng thời gửi và nhận dữ liệu qua cùng một kết nối. Điều này tương tự như cách hai người đang nói chuyện qua điện thoại có thể nói chuyện với nhau cùng một lúc – mỗi người có thể nói và nghe cùng một lúc. Hầu hết các mạng hiện đại đều sử dụng công nghệ song công hoàn toàn để truyền dữ liệu.

Công nghệ song công hoàn toàn có một số ưu điểm so với công nghệ song công một nửa. Hệ thống song công hoàn toàn có thể truyền dữ liệu nhanh gấp đôi và chúng hiệu quả hơn vì không bị giới hạn bởi tốc độ truyền theo một hướng. Ngoài ra, hệ thống song công hoàn toàn giảm độ trễ hoặc độ trễ trong truyền dữ liệu bằng cách gửi và nhận dữ liệu cùng một lúc.

Công nghệ song công hoàn toàn thường được tìm thấy trong các công nghệ mạng như Ethernet, Wi-Fi và Bluetooth. Nó cũng được sử dụng trong hệ thống điện thoại, điện thoại di động, radio hai chiều, hệ thống vệ tinh và hệ thống truyền hình cáp. Công nghệ song công hoàn toàn cũng được sử dụng trong các ngôn ngữ lập trình như Java, C và C++ để tạo các ứng dụng máy khách-máy chủ.

Công nghệ song công hoàn toàn đã giúp việc truyền dữ liệu hiện đại nhanh hơn và hiệu quả hơn, cho phép gửi và nhận dữ liệu nhanh hơn và ít độ trễ hơn. Điều này làm cho việc truyền dữ liệu trở nên đáng tin cậy hơn và cho phép giao tiếp mượt mà hơn trên nhiều ứng dụng.

Chọn và mua proxy

Proxy trung tâm dữ liệu

Proxy luân phiên

Proxy UDP

Được tin cậy bởi hơn 10000 khách hàng trên toàn thế giới

Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng proxy flowch.ai
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền