Attributie is de erkenning van het intellectuele eigendom (IE) van een individu of organisatie. In de computerindustrie is de meest voorkomende vorm van toeschrijving het vermelden of erkennen van de oorsprong van een bepaald werkstuk. Attributie kan formaatloos zijn, zoals het louter mondeling vermelden van iets, of het kan op een meer formele manier worden gedaan, zoals het weergeven van een copyrightvermelding of een handelsmerkaanduiding. Naamsvermelding is om vele redenen belangrijk, bijvoorbeeld om de auteur (of maker) te beschermen tegen plagiaat en om de juiste vermelding te geven waar dat nodig is.

Voor computerprogrammering en cyberbeveiliging is het geven van de juiste toeschrijving vaak van cruciaal belang, omdat hierdoor wordt geïdentificeerd wie de ontwikkelaar van een bepaald stuk software is. Op deze manier wordt, als er een bug in een bepaald stuk software zit, de maker van die software verantwoordelijk gehouden en kan er contact worden opgenomen voor hulp, maar ook om op de hoogte te worden gesteld dat er mogelijk een bug bestaat en om een goede oplossing te zoeken. Attributie helpt er ook voor te zorgen dat open source- en andere software wordt gebruikt voor het beoogde doel, en niet voor enige snode activiteit.

Bovendien bieden attributies een manier om de populariteit van een bepaald stuk software te meten. Door alle individuele attributies voor een individuele programmeur of organisatie bij elkaar op te tellen, kun je een idee krijgen van de mate waarin hun werk is gebruikt. Als zodanig wordt erkenning voor kwaliteitswerk niet alleen gebruikt als een middel om respect en krediet te verwerven, maar ook als een manier om het succesniveau te meten dat met bepaalde software wordt behaald.

Over het algemeen is attributie een belangrijk onderdeel van de wereld van computerprogrammering en cyberbeveiliging. Of het nu mondeling wordt gedaan, door middel van een formele auteursrechtvermelding of op een andere manier, het dient het belangrijke doel van het herkennen van de oorsprong van een bepaald werkstuk, het garanderen dat er de juiste erkenning voor wordt gegeven en het bieden van een betrouwbare manier om het gebruik ervan te meten en populariteit.

Proxy kiezen en kopen

Datacenter Proxies

Roterende volmachten

UDP-proxy's

Vertrouwd door meer dan 10.000 klanten wereldwijd

Proxy-klant
Proxy-klant
Proxyklant flowch.ai
Proxy-klant
Proxy-klant
Proxy-klant