Om met de Google Translate API te werken met Python, kunt u de googletrans bibliotheek, een verpakking rond de Google Translate API. Hieronder vindt u een eenvoudig script dat laat zien hoe u deze bibliotheek kunt gebruiken om tekst te vertalen.

Eerst moet u de bibliotheek installeren:

pip install googletrans==4.0.0-rc1

Hier is een eenvoudig voorbeeldscript om tekst te vertalen met behulp van de googletrans bibliotheek:

from googletrans import Translator

def translate_text(text, src_lang='auto', dest_lang='en'):
  translator = Translator()
  try:
    translated = translator.translate(text, src=src_lang, dest=dest_lang)
    return translated.text
  except Exception as e:
    print(f"An error occurred: {e}")
    return None

if __name__ == "__main__":
  # Example usage
  original_text = "Hola, ¿cómo estás?"
  src_language = 'es' # Spanish
  dest_language = 'en' # English

  translated_text = translate_text(original_text, src_language, dest_language)
  if translated_text:
    print(f"Original text: {original_text}")
    print(f"Translated text: {translated_text}")

Dit script voert de volgende stappen uit:

 1. Importeert de Translator klasse uit de googletrans bibliotheek.
 2. Definieert een functie translate_text waarbij de te vertalen tekst, de brontaal en de doeltaal als argumenten worden gebruikt.
 3. Maakt gebruik van de Translator object om de vertaling uit te voeren en handelt eventuele uitzonderingen af.
 4. In de if __name__ == "__main__": blok, laat zien hoe u het translate_text functie met een voorbeeld.

U kunt de src_language en dest_language variabelen om te vertalen tussen verschillende talen. De src_lang parameter kan worden ingesteld 'auto' om de brontaal automatisch te detecteren.

Voel je vrij om dit script uit te breiden of indien nodig te integreren in een grotere applicatie.

Opmerkingen (0)

Er zijn hier nog geen reacties, jij kunt de eerste zijn!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


Proxy kiezen en kopen

Datacenter Proxies

Roterende volmachten

UDP-proxy's

Vertrouwd door meer dan 10.000 klanten wereldwijd

Proxy-klant
Proxy-klant
Proxyklant flowch.ai
Proxy-klant
Proxy-klant
Proxy-klant