Multi-Tenancy ialah seni bina perisian di mana satu contoh aplikasi perisian memberi perkhidmatan kepada berbilang pelanggan. Istilah ini paling biasa digunakan merujuk kepada pengkomputeran awan, di mana satu contoh program perisian digunakan untuk melayani berbilang pelanggan. Setiap pelanggan dirujuk sebagai penyewa dan diperuntukkan segmen terpencil permohonan mereka sendiri.

Penyewaan berbilang berfaedah untuk pelanggan pengkomputeran awan kerana ia membolehkan sumber dikongsi dan berskala yang lebih baik. Ini bermakna pelanggan boleh membayar hanya untuk perkhidmatan yang mereka perlukan dan mereka tidak dihalang oleh pengehadan seni bina penyewa tunggal. Oleh kerana contoh aplikasi perisian yang sama digunakan untuk melayani semua pelanggan, penyelenggaraan dan kemas kini biasanya lebih pantas dan lebih cekap berbanding dengan seni bina penyewa tunggal.

Selain pengkomputeran awan, penyewaan berbilang juga boleh digunakan dalam aplikasi perisian, rangka kerja pembangunan web dan seni bina perisian lain. Sebagai contoh, rangka kerja pembangunan web boleh direka bentuk sedemikian rupa sehingga berbilang penyewa boleh menggunakan contoh aplikasi yang sama. Ini membolehkan pembangunan pesat dan penskalaan mudah.

Apabila menggunakan berbilang penyewaan, syarikat harus memastikan bahawa setiap penyewa diberi langkah keselamatan yang mencukupi seperti tembok api, pengesahan pengguna dan penyulitan data. Syarikat juga harus memastikan bahawa mereka mempunyai dasar penyewaan yang jelas yang menggariskan cara penyewa boleh mengakses dan menggunakan sumber yang dikongsi. Akhir sekali, syarikat harus memastikan bahawa infrastruktur awan mereka diselenggara dan dipantau dengan betul, kerana salah konfigurasi dan kelemahan keselamatan boleh membuka keseluruhan seni bina berbilang penyewa untuk menyerang.

Pilih dan Beli Proksi

Proksi Pusat Data

Proksi Berputar

Proksi UDP

Dipercayai Oleh 10000+ Pelanggan Seluruh Dunia

Pelanggan Proksi
Pelanggan Proksi
Aliran Pelanggan Proksi.ai
Pelanggan Proksi
Pelanggan Proksi
Pelanggan Proksi