Ochrana proti zápisu, známá také jako paměť pouze pro čtení, je funkce ochrany dat používaná k zabránění uživatelům v náhodném přepsání důležitých dat v počítačovém systému nebo programu. To je běžné v počítačích, diskových řadičích, disketách a flash paměti. Lze jej použít jako formu zabezpečení proti škodlivému softwaru nebo k ochraně důležitých souborů před náhodným poškozením.

Tato funkce je obvykle implementována dvěma způsoby: fyzickým vynucením nebo logickým vynucením. Fyzické vynucení využívá hardwarová zařízení k odepření přístupu k mechanismu úložiště ak ochraně zapsaných dat před poškozením. Vynucení logiky funguje v rámci operačního systému nebo aplikace a zabraňuje uživateli provádět určité operace zápisu.

Fyzické vynucení uzamkne zařízení nebo médium, aby na něj nebylo možné zapisovat jakákoli data, bez ohledu na oprávnění nebo práva uživatele. Tato forma ochrany proti zápisu je běžná v diskových řadičích i v mediálních zařízeních, ve kterých jsou média uložena. Nachází se také na některých vyměnitelných discích, jako jsou diskety, jednotky Zip a jednotky USB flash.

Vynucení logiky funguje tak, že určitým skupinám uživatelů odepře oprávnění zapisovat do zařízení nebo složky. Tento typ ochrany proti zápisu je spravován v rámci nastavení zabezpečení aplikace nebo operačního systému. Mnoho aplikací například umožňuje zapisovat do určitých souborů nebo složek pouze správcům.

Některé formy paměťových médií navíc podporují ochranu proti zápisu prostřednictvím softwarových funkcí, což uživatelům umožňuje nastavit oprávnění pouze pro čtení pro soubor nebo složku. Na druhou stranu některé programy – jako je Mac OS X Finder – lze nastavit tak, aby ignorovaly příznak pouze pro čtení, takže data na zařízení nebo na médiu jsou náchylná k náhodnému přepsání.

Ochrana proti zápisu je důležitou funkcí pro bezpečnost dat. I když se nejedná o spolehlivé bezpečnostní opatření, může pomoci zabránit náhodnému poškození cenných dat. Z tohoto důvodu je důležité, aby si uživatelé určitých typů zařízení pro ukládání dat byli vědomi nastavení ochrany proti zápisu jejich zařízení nebo médií.

Vyberte a kupte proxy

Proxy datových center

Rotující proxy

UDP proxy

Důvěřuje více než 10 000 zákazníkům po celém světě

Proxy zákazník
Proxy zákazník
Proxy zákazníka flowch.ai
Proxy zákazník
Proxy zákazník
Proxy zákazník