Bảo vệ ghi, còn được gọi là bộ nhớ chỉ đọc, là tính năng bảo vệ dữ liệu được sử dụng để ngăn người dùng vô tình ghi đè lên dữ liệu quan trọng trong hệ thống hoặc chương trình máy tính. Nó phổ biến trong máy tính, bộ điều khiển đĩa, đĩa mềm và bộ nhớ flash. Nó có thể được sử dụng như một hình thức bảo mật chống lại phần mềm độc hại hoặc để bảo vệ các tệp quan trọng khỏi bị hư hỏng do vô tình.

Tính năng này thường được triển khai theo hai cách: thực thi vật lý hoặc thực thi logic. Thực thi vật lý sử dụng các thiết bị phần cứng để từ chối quyền truy cập vào cơ chế lưu trữ và bảo vệ dữ liệu bằng văn bản khỏi bị hư hại. Việc thực thi logic hoạt động trong hệ điều hành hoặc ứng dụng và ngăn người dùng thực hiện một số thao tác ghi nhất định.

Thực thi vật lý sẽ khóa thiết bị hoặc phương tiện để không thể ghi bất kỳ dữ liệu nào vào thiết bị hoặc phương tiện đó, bất kể sự cho phép hoặc quyền của người dùng. Hình thức bảo vệ ghi này phổ biến trong các bộ điều khiển đĩa cũng như trong thiết bị đa phương tiện lưu trữ phương tiện. Nó cũng được tìm thấy trên một số đĩa di động như đĩa mềm, ổ Zip và ổ flash USB.

Việc thực thi logic hoạt động bằng cách từ chối cấp phép cho một số nhóm người dùng nhất định ghi vào thiết bị hoặc thư mục. Loại bảo vệ ghi này được quản lý trong cài đặt bảo mật của ứng dụng hoặc hệ điều hành. Ví dụ: nhiều ứng dụng chỉ cho phép quản trị viên ghi vào một số tệp hoặc thư mục nhất định.

Ngoài ra, một số dạng phương tiện lưu trữ hỗ trợ chống ghi thông qua các tính năng của phần mềm, cho phép người dùng đặt quyền chỉ đọc trên một tệp hoặc thư mục. Mặt khác, một số chương trình—chẳng hạn như Mac OS X Finder—có thể được đặt để bỏ qua cờ chỉ đọc, khiến dữ liệu trên thiết bị hoặc phương tiện dễ bị vô tình ghi đè.

Bảo vệ ghi là một tính năng quan trọng để đảm bảo an toàn dữ liệu. Mặc dù đây không phải là biện pháp bảo mật hoàn hảo nhưng nó có thể giúp ngăn ngừa thiệt hại do vô tình đối với dữ liệu có giá trị. Vì lý do này, điều quan trọng là người dùng một số loại thiết bị lưu trữ dữ liệu nhất định phải biết cài đặt chống ghi trên thiết bị hoặc phương tiện của họ.

Chọn và mua proxy

Proxy trung tâm dữ liệu

Proxy luân phiên

Proxy UDP

Được tin cậy bởi hơn 10000 khách hàng trên toàn thế giới

Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng proxy flowch.ai
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền