USB Attack, také známý jako USB dropy nebo USB záplavy, je typ kybernetického útoku, při kterém útočníci používají zařízení USB včetně flash disků, externích pevných disků a datových klíčů, stejně jako různá další vyměnitelná média, aby vnesli škodlivý obsah do počítačů a sítí. Účelem útoku je získat kontrolu nad napadeným počítačem nebo systémem tím, že jej vystavíte škodlivému kódu.

Útok USB funguje, když je zařízení USB vloženo do počítače. Poté doručí užitečné zatížení škodlivého softwaru, jako by to bylo neškodné zařízení nebo soubor. Tento typ útoku je obzvláště úspěšný, když uživatel nic netušíc vloží podezřelý USB disk do svého počítače a malware nebo ransomware je doručen. Útok USB lze snadno provést proti jakémukoli operačnímu systému, protože praxe plug and play je v chování uživatelů běžná.

USB útok je známá technika, kterou hackeři používají k získání přístupu k počítači, síti nebo systému. V některých případech umožňuje útok USB hackerovi také smazat systémové soubory nebo s nimi manipulovat, ukrást důvěrné informace nebo získat přístup k nejcitlivějším oblastem počítače.

Tento typ útoku je považován za málo složitý a je velmi účinný proti většině počítačových systémů a softwaru. Pro organizace a jednotlivce je důležité chránit své systémy před útokem USB tím, že zajistí, aby všechna vyměnitelná USB zařízení před použitím prošla skenovacími testy. Systémy lze také dále chránit konfigurací pracovních stanic tak, aby deaktivovaly automatické spouštění zařízení USB nebo omezily přístup k určitým zařízením USB.

USB útok lze použít ke spuštění složitých škodlivých operací, jako jsou útoky DDoS (Distributed Denial of Service) a exfiltrace dat. Je důležité podniknout kroky k ochraně proti tomuto typu útoku, protože jakýkoli počítač, síť nebo systém může být potenciálně vystaven a zranitelný.

Vyberte a kupte proxy

Proxy datových center

Rotující proxy

UDP proxy

Důvěřuje více než 10 000 zákazníkům po celém světě

Proxy zákazník
Proxy zákazník
Proxy zákazníka flowch.ai
Proxy zákazník
Proxy zákazník
Proxy zákazník