Tấn công USB, còn được gọi là USB drop hoặc USB Flood, là một loại tấn công mạng trong đó các tác nhân độc hại sử dụng thiết bị USB bao gồm ổ đĩa flash, ổ cứng gắn ngoài và thẻ dữ liệu cũng như nhiều phương tiện di động khác để đưa nội dung độc hại vào máy tính và mạng. Mục đích của cuộc tấn công là giành quyền kiểm soát máy tính hoặc hệ thống bị xâm nhập bằng cách để nó tiếp xúc với mã độc.

Cuộc tấn công USB hoạt động khi thiết bị USB được cắm vào máy tính. Sau đó, nó sẽ phát tán một phần mềm độc hại như thể nó là một thiết bị hoặc tập tin vô hại. Kiểu tấn công này đặc biệt thành công khi người dùng vô tình cắm một ổ USB đáng ngờ vào máy tính của họ và phần mềm độc hại hoặc ransomware được phát tán. Cuộc tấn công USB có thể dễ dàng được thực hiện đối với bất kỳ hệ điều hành nào, vì thói quen cắm và chạy là phổ biến trong hành vi của người dùng.

Tấn công USB là một kỹ thuật nổi tiếng được tin tặc sử dụng để truy cập vào máy tính, mạng hoặc hệ thống. Trong một số trường hợp, cuộc tấn công qua USB còn cho phép tin tặc xóa hoặc thao túng các tệp hệ thống, đánh cắp thông tin bí mật hoặc truy cập vào các khu vực nhạy cảm nhất của máy tính.

Kiểu tấn công này được coi là có độ phức tạp thấp và rất hiệu quả đối với hầu hết các hệ thống và phần mềm máy tính. Điều quan trọng là các tổ chức và cá nhân phải bảo vệ hệ thống của mình khỏi sự tấn công của USB bằng cách đảm bảo tất cả các thiết bị USB di động đều vượt qua các bài kiểm tra quét trước khi sử dụng. Hệ thống cũng có thể được bảo vệ hơn nữa bằng cách định cấu hình máy trạm để tắt tính năng tự động chạy của thiết bị USB hoặc hạn chế quyền truy cập vào một số thiết bị USB nhất định.

Cuộc tấn công USB có thể được sử dụng để khởi chạy các hoạt động độc hại phức tạp như tấn công Từ chối dịch vụ phân tán (DDoS) và đánh cắp dữ liệu. Điều quan trọng là phải thực hiện các bước để bảo vệ khỏi kiểu tấn công này vì bất kỳ máy tính, mạng hoặc hệ thống nào cũng có thể bị lộ và trở nên dễ bị tấn công.

Chọn và mua proxy

Proxy trung tâm dữ liệu

Proxy luân phiên

Proxy UDP

Được tin cậy bởi hơn 10000 khách hàng trên toàn thế giới

Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng proxy flowch.ai
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền