SQL Injection je technika infiltrace používaná k útoku na databázi vložením škodlivého kódu. Je to jedna z nejnebezpečnějších a nejběžnějších metod útoku používaných zákeřnými útočníky. Tato technika využívá potřeby uživatelského vstupu ve webových aplikacích a umožňuje útočníkům vložit do databáze škodlivý kód.

SQL injection je typ injekčního útoku, kdy je škodlivý kód SQL vložen do vstupního pole pro spuštění. Škodlivý kód SQL pak lze použít k získání přístupu k důvěrným datům, ke změně dat nebo dokonce k provedení útoku typu denial-of-service.

Příkladem útoku SQL injection může být případ, kdy útočník zadá příkaz SQL do webového formuláře, jako je přihlašovací formulář, místo aby zadal správné přihlašovací údaje. Pokud není vstup ověřen, aby bylo zajištěno, že odpovídá aplikaci očekávání, příkaz bude proveden a útočníkovi umožní získat přístup k citlivým informacím uloženým v databázi.

Nejlepším způsobem, jak zabránit útokům SQL injection, je pečlivě ověřit uživatelský vstup, než jej povolíte použít v aplikaci. To lze provést pomocí filtrů, maskování vstupu, escapování speciálních znaků a zajištění správného typu všech polí (například povolení pouze čísel v číselném poli).

SQL injection je jednou z nejzávažnějších bezpečnostních hrozeb pro webové aplikace a databáze a může mít škodlivý vliv na data a systémy organizace. Je nezbytné, aby vývojáři zajistili, že jejich aplikace jsou řádně zabezpečeny proti tomuto druhu útoku.

Vyberte a kupte proxy

Proxy datových center

Rotující proxy

UDP proxy

Důvěřuje více než 10 000 zákazníkům po celém světě

Proxy zákazník
Proxy zákazník
Proxy zákazníka flowch.ai
Proxy zákazník
Proxy zákazník
Proxy zákazník