Reference (z oblasti výpočetní techniky, programování a kybernetické bezpečnosti) se mohou týkat široké škály instrukcí, dat a dalších souvisejících položek, které systém, program nebo jazyk nemůže vyřešit nebo k nim nemá přímý přístup. Tento termín může být také použit v souvislosti s manuálními kontrolními body.

Při programování a vývoji softwaru je odkazem typicky hodnota, adresa, ukazatel nebo popisovač, který odkazuje na přidělené místo v paměti počítačového systému, které ukládá část dat. Odkazováním na toto místo v paměti může systém nebo program přistupovat k požadovaným datům nebo instrukcím. V jazycích vyšší úrovně, které zahrnují objektově orientované programování, je odkaz obvykle kód, který spojuje objekt s umístěním paměti.

Pokud jde o body ručního ovládání, odkaz je výzva nebo signál založený na pokynech, který spouští externí hardwarové komponenty, jako jsou desky s obvody, tranzistory a procesory, aby se aktivovaly. Tento typ odkazu se také běžně používá v kybernetické bezpečnosti.

Z technického hlediska mohou odkazy odkazovat na štítky, struktury, parametry, konstanty, názvy, symboly a značky. V kybernetické bezpečnosti lze odkaz použít také k popisu specifičtějších položek. Ty mohou zahrnovat digitální podpis, certifikát nebo veřejný klíč v rámci zpracování šifrovacích a ověřovacích protokolů.

Reference jsou nedílnou součástí výpočetní techniky, programování a kybernetické bezpečnosti, protože poskytují potřebné přístupové body pro rychlé a přesné vyhledání a zpracování dat. Jsou také součástí klíčových součástí, které aplikacím, programům a sítím umožňují interakci a správné fungování. Díky pochopení celého rozsahu referencí budou vývojáři a technici lépe vybaveni k provádění svých úkolů.

Vyberte a kupte proxy

Proxy datových center

Rotující proxy

UDP proxy

Důvěřuje více než 10 000 zákazníkům po celém světě

Proxy zákazník
Proxy zákazník
Proxy zákazníka flowch.ai
Proxy zákazník
Proxy zákazník
Proxy zákazník