Protector, (podstatné jméno) je počítačový termín používaný k popisu softwaru nebo hardwaru určeného k ochraně informačního systému nebo sítě proti neoprávněnému přístupu nebo krádeži dat. Jedná se o základní součást zabezpečení počítače a sítě.

Ochránce lze nejlépe definovat jako jakýkoli počítačový bezpečnostní systém, který řídí přístup k chráněným zdrojům nebo zabraňuje nebo detekuje škodlivou činnost. Omezuje uživatele v přístupu k těm zdrojům, které nejsou autorizovány, a také vyžaduje autentizační práva nebo pověření k získání přístupu k těmto zdrojům. Kontroluje také veškerý provoz směřovaný na chráněné zdroje, zda neobsahuje škodlivé aktivity, které mohou zahrnovat viry, červy nebo spyware. Kromě toho lze chrániče použít také ke sledování výkonu systému.

Chrániče mohou přijít v hardwarové nebo softwarové formě. Hardwarové bezpečnostní systémy, jako jsou firewally, jsou fyzicky instalované komponenty, které fungují jako bariéra mezi chráněným systémem a jakýmkoli neoprávněným přístupem. Softwarové chrániče jsou aplikace, které jsou nainstalovány v počítači nebo síti, které fungují jako filtr pro kontrolu jakéhokoli neoprávněného přístupu nebo škodlivých aktivit. Tyto softwarové ochrany mohou také sledovat aktivitu uživatelů a monitorovat výkon systému.

Chrániče se staly nezbytnou součástí zabezpečení počítače a sítě, protože slouží k ochraně důležitých dat před jakýmkoli neoprávněným přístupem nebo zneužitím. Vzhledem k tomu, že se útoky stále vyvíjejí a stávají se sofistikovanějšími, je používání chráničů ještě důležitější. Doporučuje se, aby podniky i jednotlivci používali hardwarové i softwarové chrániče pro komplexní a aktuální zabezpečení.

Vyberte a kupte proxy

Proxy datových center

Rotující proxy

UDP proxy

Důvěřuje více než 10 000 zákazníkům po celém světě

Proxy zákazník
Proxy zákazník
Proxy zákazníka flowch.ai
Proxy zákazník
Proxy zákazník
Proxy zákazník