Người bảo vệ, (danh từ) là thuật ngữ máy tính dùng để mô tả phần mềm hoặc phần cứng được thiết kế để bảo vệ hệ thống thông tin hoặc mạng khỏi bị truy cập trái phép hoặc đánh cắp dữ liệu. Nó là một thành phần thiết yếu của bảo mật máy tính và mạng.

Trình bảo vệ có thể được định nghĩa tốt nhất là bất kỳ hệ thống bảo mật máy tính nào kiểm soát quyền truy cập vào các tài nguyên được bảo vệ hoặc ngăn chặn hoặc phát hiện hoạt động độc hại. Nó hạn chế người dùng truy cập vào những tài nguyên không được ủy quyền, cũng như yêu cầu quyền xác thực hoặc thông tin xác thực để có quyền truy cập vào các tài nguyên đó. Nó cũng kiểm tra tất cả lưu lượng truy cập hướng đến các tài nguyên được bảo vệ để tìm bất kỳ hoạt động độc hại nào, có thể bao gồm vi-rút, sâu hoặc phần mềm gián điệp. Ngoài ra, các bộ bảo vệ cũng có thể được sử dụng để giám sát hiệu suất của hệ thống.

Bộ bảo vệ có thể ở dạng phần cứng hoặc phần mềm. Các hệ thống bảo mật phần cứng, chẳng hạn như tường lửa, là các thành phần được cài đặt vật lý hoạt động như một rào cản giữa hệ thống được bảo vệ và mọi truy cập trái phép. Trình bảo vệ phần mềm là các ứng dụng được cài đặt trên máy tính hoặc mạng, hoạt động như một bộ lọc để kiểm tra mọi hoạt động truy cập trái phép hoặc độc hại. Những trình bảo vệ phần mềm này cũng có thể theo dõi hoạt động của người dùng và giám sát hiệu suất hệ thống.

Các trình bảo vệ đã trở thành một phần thiết yếu của bảo mật máy tính và mạng vì chúng có tác dụng giữ an toàn cho dữ liệu quan trọng khỏi mọi truy cập trái phép hoặc sử dụng có mục đích xấu. Khi các cuộc tấn công tiếp tục phát triển và ngày càng tinh vi hơn, việc sử dụng các biện pháp bảo vệ càng trở nên quan trọng hơn. Chúng tôi khuyên các doanh nghiệp và cá nhân nên sử dụng cả trình bảo vệ phần cứng và phần mềm để bảo mật toàn diện và cập nhật.

Chọn và mua proxy

Proxy trung tâm dữ liệu

Proxy luân phiên

Proxy UDP

Được tin cậy bởi hơn 10000 khách hàng trên toàn thế giới

Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng proxy flowch.ai
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền