MAR (Modify and Remember) je typ bezpečnostní metody využívaný především v oblasti počítačového programování. Je to zkratka pro Modify and Remember, která odkazuje na systém, ve kterém má uživatel nebo program dvě různé verze daného programu a je zodpovědný za uložení obou.

MAR je založen na principu dynamické kontroly přístupu. Aby bylo možné používat systém MAR, musí být uživateli nejprve udělen přístup k oběma verzím programu. Poté může uživatel provést úpravy v programu a uložit změny do zdrojového kódu hlavního programu. Po potvrzení lze program překonfigurovat a používat tak, jak byl původně zamýšlen.

Nejčastěji se systémy MAR používají v oblasti softwarového inženýrství, kde se používají jako alternativa k tradičním systémům řízení zdrojů. MAR je účinný způsob, jak sledovat rozdíly mezi verzemi kódu v průběhu času a rychle ladit nebo opravovat chyby, které mohou z úprav vyplynout.

MAR se také používá v šifrovacích a bezpečnostních aplikacích, kde nabízí vrstvu ochrany proti škodlivým útokům. Oddělením změn mezi verzemi programu systém MAR brání útočníkům v přístupu k datům, ke kterým nemají mít přístup.

Celkově MAR poskytuje jednoduchý a bezpečný způsob provádění úprav daného programu bez ohrožení bezpečnosti systému. Je to cenný nástroj pro softwarové inženýry a bezpečnostní profesionály.

Vyberte a kupte proxy

Proxy datových center

Rotující proxy

UDP proxy

Důvěřuje více než 10 000 zákazníkům po celém světě

Proxy zákazník
Proxy zákazník
Proxy zákazníka flowch.ai
Proxy zákazník
Proxy zákazník
Proxy zákazník