MAR (Modify and Remember) là một loại phương thức bảo mật được sử dụng chủ yếu trong lĩnh vực lập trình máy tính. Nó là từ viết tắt của Sửa đổi và Ghi nhớ, đề cập đến một hệ thống trong đó người dùng hoặc chương trình được cung cấp hai phiên bản khác nhau của một chương trình nhất định và chịu trách nhiệm lưu trữ cả hai.

MAR dựa trên nguyên tắc kiểm soát truy cập động. Để sử dụng hệ thống MAR, trước tiên người dùng phải được cấp quyền truy cập vào cả hai phiên bản của chương trình. Sau đó, người dùng có thể thực hiện các sửa đổi đối với chương trình và thực hiện các thay đổi đối với mã nguồn của chương trình chính. Sau khi đã cam kết, chương trình có thể được cấu hình lại và sử dụng theo cách dự định ban đầu.

Thông thường nhất, hệ thống MAR được sử dụng trong lĩnh vực công nghệ phần mềm, nơi chúng được sử dụng như một giải pháp thay thế cho các hệ thống kiểm soát nguồn truyền thống. MAR là một cách hiệu quả để theo dõi sự khác biệt giữa các phiên bản mã theo thời gian và nhanh chóng gỡ lỗi hoặc sửa bất kỳ lỗi nào có thể phát sinh từ các sửa đổi.

MAR cũng được sử dụng trong các ứng dụng mã hóa và bảo mật, nơi nó cung cấp một lớp bảo vệ chống lại các cuộc tấn công độc hại. Bằng cách tách biệt các thay đổi giữa các phiên bản của chương trình, hệ thống MAR ngăn chặn kẻ tấn công truy cập vào dữ liệu mà chúng không có quyền truy cập.

Nhìn chung, MAR cung cấp một cách đơn giản và an toàn để thực hiện các sửa đổi đối với một chương trình nhất định mà không ảnh hưởng đến tính bảo mật của hệ thống. Nó là một công cụ có giá trị cho các kỹ sư phần mềm và chuyên gia bảo mật.

Chọn và mua proxy

Proxy trung tâm dữ liệu

Proxy luân phiên

Proxy UDP

Được tin cậy bởi hơn 10000 khách hàng trên toàn thế giới

Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng proxy flowch.ai
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền