Man-in-the-Browser (MitB), také známý jako Man-in-the-Middle (MitM), je metoda útoku používaná hackery k zachycení a změně dat vyměňovaných mezi uživatelem počítače a webem, zatímco uživatel je procházením webu. Cílem útoku MitB je získat přístup k citlivým informacím, vložit škodlivý kód na webové stránky nebo přesměrovat uživatele na podvodné stránky.

Útok začíná použitím malwaru k získání neoprávněného přístupu k prohlížeči nebo počítači uživatele. Škodlivý kód pak běží na pozadí a hacker může přistupovat a měnit data, která uživatel odesílá a přijímá. Některé útoky MitB využívají pokročilé techniky, jako je manipulace s výsledky vyhledávačů nebo změna webových stránek bez vědomí uživatele.

Útoky MITB může být obtížné odhalit, protože škodlivý kód může být zapsán tak, aby zůstal nezjištěn. Ve většině případů zůstane škodlivý kód aktivní, dokud uživatel nezavře prohlížeč nebo dokud není malware detekován a odstraněn.

Existují různé metody, které lze použít k zabránění útoku MitB, včetně použití antivirového a antimalwarového softwaru, pravidelné aktualizace softwaru prohlížeče a operačního systému, používání VPN a deaktivace podezřelých rozšíření prohlížeče. Uživatelé by navíc měli být opatrní při používání veřejných sítí Wi-Fi, stahování softwaru a navštěvování nedůvěryhodných webových stránek.

Vyberte a kupte proxy

Proxy datových center

Rotující proxy

UDP proxy

Důvěřuje více než 10 000 zákazníkům po celém světě

Proxy zákazník
Proxy zákazník
Proxy zákazníka flowch.ai
Proxy zákazník
Proxy zákazník
Proxy zákazník