Man-in-the-Browser (MitB), còn được gọi là Man-in-the-Middle (MitM), là một phương thức tấn công được tin tặc sử dụng để chặn và thay đổi dữ liệu trao đổi giữa người dùng máy tính và một trang web, trong khi người dùng đang duyệt trang web. Mục tiêu của cuộc tấn công MitB là giành quyền truy cập vào thông tin nhạy cảm, chèn mã độc vào trang web hoặc chuyển hướng người dùng đến các trang web lừa đảo.

Cuộc tấn công bắt đầu bằng cách sử dụng phần mềm độc hại để truy cập trái phép vào trình duyệt hoặc máy tính của người dùng. Sau đó, mã độc sẽ chạy ở chế độ nền và hacker có thể truy cập cũng như thay đổi dữ liệu mà người dùng đang gửi và nhận. Một số cuộc tấn công MitB sử dụng các kỹ thuật nâng cao như thao túng kết quả của công cụ tìm kiếm hoặc thay đổi trang web mà người dùng không hề hay biết.

Các cuộc tấn công MITB có thể khó bị phát hiện vì mã độc có thể được viết để không bị phát hiện. Trong hầu hết các trường hợp, mã độc sẽ vẫn hoạt động cho đến khi người dùng đóng trình duyệt hoặc phần mềm độc hại được phát hiện và loại bỏ.

Có nhiều phương pháp khác nhau có thể được sử dụng để ngăn chặn cuộc tấn công MitB, bao gồm sử dụng phần mềm chống vi-rút và chống phần mềm độc hại, cập nhật phần mềm trình duyệt và hệ điều hành thường xuyên, sử dụng VPN và vô hiệu hóa các tiện ích mở rộng đáng ngờ của trình duyệt. Ngoài ra, người dùng cũng nên thận trọng khi sử dụng mạng Wi-Fi công cộng, tải xuống phần mềm và truy cập các trang web không đáng tin cậy.

Chọn và mua proxy

Proxy trung tâm dữ liệu

Proxy luân phiên

Proxy UDP

Được tin cậy bởi hơn 10000 khách hàng trên toàn thế giới

Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng proxy flowch.ai
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền