Integrated Development Environment (IDE) je softwarová aplikace, která poskytuje vývojářům softwaru komplexní možnosti pro vývoj softwaru. Obvykle poskytuje editor zdrojového kódu, automatické dokončování kódu, kompilaci kódu a podporu ladění, integraci systému správy verzí, automatizaci sestavení a možnosti testování jednotek. IDE jsou navržena tak, aby maximalizovala produktivitu vývojářů tím, že poskytují pevně propojené komponenty s podobným uživatelským rozhraním.

IDE se skládají z kolekce nástrojů pro vývoj softwaru, které jsou sloučeny do jediného grafického uživatelského rozhraní (GUI). IDE mohou zahrnovat editor zdrojového kódu, možnosti kompilace kódu, funkce specifické pro daný jazyk (např. Intellisense pro C/C++, C# nebo Visual Basic, který zobrazuje rady ke kódu a pomáhá s automatickým dokončováním), nástroje pro ladění snackbar a systémy správy verzí. Některá IDE jsou navržena se specifičtějším účelem, jako je vývoj databáze, vývoj webu nebo vývoj her.

IDE jsou mezi vývojáři oblíbená, protože umožňují kombinaci více nástrojů a úkolů do jediného uživatelského rozhraní, což vývojářům usnadňuje soustředit se na úkol kódování. Zjednodušuje také správu verzí, takže vývojáři se mohou snadno vrátit k předchozím verzím svého kódu a sledovat změny při vývoji softwaru. Kromě toho lze IDE použít k podpoře více programovacích jazyků, což je činí všestrannějšími.

IDE existují již od počátku 70. let, ale nedávný pokrok v technologii je činí stále populárnějšími. Moderní IDE mohou poskytovat sofistikované funkce, jako je inteligentní dokončování kódu, refaktoring a integrovaná podpora testování a ladění. Byly také použity ke zvýšení produktivity vývoje a spolupráce mezi vývojáři softwaru a dokonce i nevývojáři.

Ve světě výpočetní techniky se termín „Integrované vývojové prostředí“ stal standardem pro kódování a vývojové úlohy. Od profesionálních vývojářských týmů pracujících na velkých projektech až po jednotlivé vývojáře a fandy, kteří právě začínají, mohou být IDE neocenitelným nástrojem pro produkci kvalitního softwaru včas.

Vyberte a kupte proxy

Proxy datových center

Rotující proxy

UDP proxy

Důvěřuje více než 10 000 zákazníkům po celém světě

Proxy zákazník
Proxy zákazník
Proxy zákazníka flowch.ai
Proxy zákazník
Proxy zákazník
Proxy zákazník