Môi trường phát triển tích hợp (IDE) là một ứng dụng phần mềm cung cấp cơ sở vật chất toàn diện cho các nhà phát triển phần mềm để phát triển phần mềm. Nó thường cung cấp trình chỉnh sửa mã nguồn, hoàn thành mã tự động, hỗ trợ biên dịch và gỡ lỗi mã, tích hợp hệ thống kiểm soát phiên bản, tự động hóa xây dựng và khả năng kiểm tra đơn vị. IDE được thiết kế để tối đa hóa năng suất của nhà phát triển bằng cách cung cấp các thành phần gắn kết chặt chẽ với giao diện người dùng tương tự.

IDE bao gồm một tập hợp các công cụ phát triển phần mềm được kết hợp thành một giao diện đồ họa người dùng (GUI) duy nhất. IDE có thể bao gồm trình chỉnh sửa mã nguồn, khả năng biên dịch mã, các tính năng dành riêng cho ngôn ngữ (ví dụ: Intellisense cho C/C++, C# hoặc Visual Basic hiển thị gợi ý mã và trợ giúp tự động hoàn thành), công cụ gỡ lỗi thanh thông tin nhanh và hệ thống kiểm soát phiên bản. Một số IDE được thiết kế với mục đích cụ thể hơn như phát triển cơ sở dữ liệu, phát triển web hoặc phát triển trò chơi.

IDE rất phổ biến đối với các nhà phát triển vì chúng cho phép kết hợp nhiều công cụ và tác vụ vào một giao diện người dùng duy nhất, giúp các nhà phát triển dễ dàng tập trung vào nhiệm vụ mã hóa hơn. Nó cũng đơn giản hóa việc kiểm soát phiên bản để các nhà phát triển có thể dễ dàng quay lại các phiên bản mã trước đó và theo dõi các thay đổi khi họ phát triển phần mềm của mình. Ngoài ra, IDE có thể được sử dụng để hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình, khiến chúng trở nên linh hoạt hơn.

IDE đã xuất hiện từ đầu những năm 1970, nhưng những tiến bộ gần đây trong công nghệ đã khiến chúng ngày càng trở nên phổ biến. Các IDE hiện đại có thể cung cấp các tính năng phức tạp như hoàn thành mã thông minh, tái cấu trúc cũng như hỗ trợ kiểm tra và gỡ lỗi tích hợp. Chúng cũng được sử dụng để tăng năng suất phát triển và sự hợp tác giữa các nhà phát triển phần mềm và thậm chí cả những người không phải là nhà phát triển.

Trong thế giới điện toán, thuật ngữ “Môi trường phát triển tích hợp” đã trở thành tiêu chuẩn cho các nhiệm vụ mã hóa và phát triển. Từ các nhóm phát triển chuyên nghiệp làm việc trong các dự án lớn cho đến các nhà phát triển cá nhân và những người có sở thích mới bắt đầu, IDE có thể là một công cụ vô giá để sản xuất phần mềm chất lượng một cách kịp thời.

Chọn và mua proxy

Proxy trung tâm dữ liệu

Proxy luân phiên

Proxy UDP

Được tin cậy bởi hơn 10000 khách hàng trên toàn thế giới

Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng proxy flowch.ai
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền