HTML (Hypertext Markup Language) je programovací jazyk používaný k vytvoření základní struktury webových stránek a webů. Je základem většiny moderních webových stránek a webových aplikací a je široce používán na World Wide Web. HTML je jazyk, který používá sady značek k definování struktury webové stránky, jako je text, obrázky, odkazy a další. Snadno se učí díky jednoduché syntaxi a používá se k vytváření vizuálně přitažlivých webových stránek.

HTML není programovací jazyk sám o sobě, ale místo toho poskytuje rámec pro kód, který bude tvořit webovou stránku. Umožňuje vývojářům vytvářet a organizovat text, vytvářet nadpisy a odstavce, vkládat obrázky, vytvářet odkazy na jiné stránky a webové stránky a vkládat multimediální obsah, jako jsou videa a zvuk. HTML se také používá k definování různých prvků webové stránky včetně formulářů, tabulek, seznamů a dalších.

Zatímco HTML se primárně používá pro vývoj webových stránek a webů, používá se také pro nasazení webových aplikací a webů do řady zařízení, jako jsou chytré telefony a tablety. HTML se také používá k definování vzhledu a chování webových stránek a také k vytváření interaktivních prvků, jako jsou nabídky, tlačítka a formuláře.

HTML existuje od počátků World Wide Web na konci 90. let a nyní je de facto standardním jazykem pro vývoj webových aplikací. Je poměrně snadné se jej naučit a je široce podporován webovými prohlížeči a nástroji pro vývoj webových aplikací.

HTML je základním prvkem vývoje webu a používá se v kombinaci s dalšími programovacími jazyky, jako jsou CSS a JavaScript, k vytváření vizuálně přitažlivějších webových stránek. Díky široké škále funkcí a schopností je HTML i nadále oblíbeným jazykem, který používají miliony lidí po celém světě.

Vyberte a kupte proxy

Proxy datových center

Rotující proxy

UDP proxy

Důvěřuje více než 10 000 zákazníkům po celém světě

Proxy zákazník
Proxy zákazník
Proxy zákazníka flowch.ai
Proxy zákazník
Proxy zákazník
Proxy zákazník