HTML (Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản) là ngôn ngữ lập trình được sử dụng để tạo cấu trúc cơ bản của trang web và trang web. Nó là nền tảng của hầu hết các trang web và ứng dụng web hiện đại và được sử dụng rộng rãi trên World Wide Web. HTML là ngôn ngữ sử dụng các bộ thẻ để xác định cấu trúc của trang web, chẳng hạn như văn bản, hình ảnh, liên kết, v.v. Nó rất dễ học do cú pháp đơn giản và được sử dụng để tạo các trang web hấp dẫn trực quan.

HTML không phải là một ngôn ngữ lập trình riêng mà thay vào đó cung cấp một khuôn khổ cho mã sẽ tạo nên một trang web. Nó cho phép các nhà phát triển tạo và sắp xếp văn bản, tạo tiêu đề và đoạn văn, chèn hình ảnh, tạo liên kết đến các trang và trang web khác cũng như nhúng nội dung đa phương tiện, chẳng hạn như video và âm thanh. HTML cũng được sử dụng để xác định các thành phần khác nhau của trang web bao gồm biểu mẫu, bảng, danh sách, v.v.

Mặc dù HTML chủ yếu được sử dụng để phát triển các trang web và trang web, nhưng nó cũng được sử dụng để triển khai các ứng dụng web và trang web cho nhiều thiết bị, chẳng hạn như điện thoại thông minh và máy tính bảng. HTML cũng được sử dụng để xác định giao diện của trang web cũng như để tạo các phần tử tương tác như menu, nút và biểu mẫu.

HTML đã xuất hiện từ những ngày đầu của World Wide Web vào cuối những năm 1990 và hiện là ngôn ngữ tiêu chuẩn thực tế để phát triển web. Nó khá dễ học và được hỗ trợ rộng rãi bởi các trình duyệt web và công cụ phát triển web.

HTML là một yếu tố thiết yếu của phát triển web và được sử dụng kết hợp với các ngôn ngữ lập trình khác, chẳng hạn như CSS và JavaScript, để tạo ra các trang web hấp dẫn hơn về mặt hình ảnh. Với nhiều tính năng và khả năng, HTML tiếp tục là ngôn ngữ phổ biến được hàng triệu người trên thế giới sử dụng.

Chọn và mua proxy

Proxy trung tâm dữ liệu

Proxy luân phiên

Proxy UDP

Được tin cậy bởi hơn 10000 khách hàng trên toàn thế giới

Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng proxy flowch.ai
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền