Tìm kiếm tuyến tính, còn được gọi là tìm kiếm tuần tự, là một thuật toán được sử dụng để định vị một giá trị cụ thể trong danh sách các mục. Đây là phương pháp tìm kiếm trực tiếp, kiểm tra tuần tự từng mục trong danh sách cho đến khi tìm thấy mục mong muốn hoặc đến cuối danh sách. Đây là một kỹ thuật đơn giản và dễ hiểu nhưng có thể tốn nhiều thời gian hơn các thuật toán tìm kiếm khác.

Thuật toán tìm kiếm tuyến tính thực hiện một vòng lặp để duyệt qua danh sách và so sánh giá trị mong muốn với từng phần tử. Nếu phần tử ở vị trí hiện tại khớp với giá trị mong muốn thì quá trình tìm kiếm hoàn tất và vị trí của phần tử được trả về. Nếu nó không khớp thì vòng lặp sẽ tiếp tục tuần tự qua từng phần tử trong danh sách. Nếu không có phần tử nào khớp với giá trị mong muốn thì vòng lặp sẽ đến cuối danh sách mà không tìm thấy phần tử mong muốn và thuật toán tìm kiếm tuyến tính trả về một giá trị cho biết không tìm thấy phần tử mong muốn.

Tìm kiếm tuyến tính có thể được sử dụng trên cả danh sách được sắp xếp và chưa sắp xếp. Khi danh sách được sắp xếp, thuật toán tìm kiếm nhị phân thường hiệu quả hơn đối với tìm kiếm phần tử vì nó có thể thu hẹp một nửa vùng tìm kiếm sau mỗi lần lặp, trong khi tìm kiếm tuyến tính sử dụng cùng số bước bất kể kích thước của danh sách.

Tìm kiếm tuyến tính là một thuật toán tương đối đơn giản và có thể được sử dụng cho cả cấu trúc một chiều và đa chiều. Nó cũng được sử dụng trong các trình duyệt Internet để tìm kiếm thông qua các trang web và các tài liệu khác.

Tìm kiếm tuyến tính thường được sử dụng trong lập trình máy tính và các lĩnh vực điện toán khác như an ninh mạng. Nó có thể được sử dụng để xác minh thông tin xác thực hoặc dữ liệu bằng cách tìm kiếm thông qua nhật ký hoặc cơ sở dữ liệu. Đây cũng là một kỹ thuật bảo mật quan trọng vì nó có thể phát hiện hành vi truy cập trái phép và có thể làm hỏng dữ liệu.

Tìm kiếm tuyến tính là một phương pháp hiệu quả để tìm các phần tử cần thiết khi có ít mục trong danh sách hoặc khi danh sách không thay đổi thường xuyên. Đối với các danh sách lớn hơn hoặc danh sách được cập nhật thường xuyên, các thuật toán tìm kiếm khác có thể hiệu quả hơn.

Chọn và mua proxy

Proxy trung tâm dữ liệu

Proxy luân phiên

Proxy UDP

Được tin cậy bởi hơn 10000 khách hàng trên toàn thế giới

Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng proxy flowch.ai
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền