Sintaks ialah satu set peraturan untuk menulis kod komputer. Ia sering digunakan untuk bahasa pengaturcaraan seperti C, C++, Java, dan JavaScript. Peraturan sintaks membimbing cara kod ditulis, memastikan ia sah dan boleh difahami oleh komputer.

Sintaks boleh dipecahkan kepada beberapa komponen. Terdapat unsur leksikal seperti kata kunci, operator, pemalar berangka, pemalar aksara dan rentetan. Sintaks juga termasuk ungkapan dan operan, penanda jujukan dan struktur kawalan.

Kata kunci ialah arahan berkuasa yang membentuk asas sintaks bahasa. Ini termasuk arahan untuk mencipta fungsi, mengisytiharkan pembolehubah, dan memulakan program. Operator digunakan untuk mewakili operasi logik atau matematik yang bertindak pada nilai yang disimpan dalam ingatan. Pemalar berangka dan rentetan digunakan untuk menyimpan nilai berangka atau teks dalam ingatan dan dinyatakan dalam sintaks.

Ungkapan dan operan digunakan dalam kombinasi untuk menilai hasil. Penanda jujukan digunakan untuk menunjukkan urutan operasi kod. Komponen terakhir sintaks ialah struktur kawalan. Ini adalah arahan yang membenarkan susunan logik arahan kod.

Sintaks adalah penting untuk menulis kod yang sah, selamat dan mudah dibaca. Ia mentakrifkan dan memudahkan aliran kod, menjadikan kod bercetak lebih mudah difahami. Sintaks juga boleh membantu melindungi bentuk kod berniat jahat dan ralat, mengurangkan kemungkinan permukaan serangan aplikasi kod.

Pilih dan Beli Proksi

Proksi Pusat Data

Proksi Berputar

Proksi UDP

Dipercayai Oleh 10000+ Pelanggan Seluruh Dunia

Pelanggan Proksi
Pelanggan Proksi
Aliran Pelanggan Proksi.ai
Pelanggan Proksi
Pelanggan Proksi
Pelanggan Proksi