Open Systems Interconnection (OSI) ialah model konsep atau teori untuk proses komunikasi antara dua titik akhir pada rangkaian. Ia adalah model yang digunakan sebagai rujukan semasa mereka bentuk kaedah atau protokol untuk rangkaian, dan biasanya berfungsi sebagai alat latihan untuk pemula dalam bidang tersebut. Ia biasanya digunakan untuk menerangkan proses komunikasi antara dua komputer, tetapi juga boleh digunakan antara rangkaian yang lebih besar.

Model OSI terdiri daripada tujuh lapisan, setiap satu dengan tujuan tertentu. Lapisan bawah model ialah lapisan fizikal yang bertanggungjawab untuk penghantaran data; lapisan ini tidak menyediakan sebarang sambungan logik antara dua titik akhir. Lapisan kedua ialah lapisan pautan data, bertanggungjawab untuk menyediakan sambungan logik dan fizikal antara dua titik akhir. Lapisan ketiga ialah lapisan rangkaian, yang bertanggungjawab untuk mewujudkan sambungan antara nod dan menyediakan perkhidmatan seperti penghalaan dan pengalamatan. Lapisan keempat ialah lapisan pengangkutan, yang bertindak sebagai penghubung antara dua titik akhir dan bertanggungjawab untuk penghantaran data yang boleh dipercayai. Lapisan kelima ialah lapisan sesi, yang bertanggungjawab untuk mengekalkan sambungan antara dua titik akhir. Lapisan keenam ialah lapisan pembentangan, yang bertanggungjawab untuk pengekodan dan pemformatan data yang dihantar melalui rangkaian. Lapisan atas ialah lapisan aplikasi, yang menyediakan akses kepada perkhidmatan yang tersedia pada rangkaian.

Model OSI telah diterima pakai secara meluas oleh industri rangkaian komputer dan vendor. Ia digunakan sebagai rujukan semasa mereka bentuk atau melaksanakan protokol dan aplikasi untuk rangkaian. Selain itu, model OSI adalah bahagian penting dalam struktur keseluruhan sistem komputer dan rangkaian, dan digunakan oleh pentadbir sistem dan jurutera rangkaian sebagai alat latihan.

Pilih dan Beli Proksi

Proksi Pusat Data

Proksi Berputar

Proksi UDP

Dipercayai Oleh 10000+ Pelanggan Seluruh Dunia

Pelanggan Proksi
Pelanggan Proksi
Aliran Pelanggan Proksi.ai
Pelanggan Proksi
Pelanggan Proksi
Pelanggan Proksi