Pengaturcaraan logik ialah teknik pengkomputeran yang komprehensif dan berkuasa yang digunakan untuk mencipta pelbagai program. Pengaturcaraan logik ialah satu bentuk pengaturcaraan deklaratif, yang bermaksud bahawa program yang ditulis dalam gaya ini tidak menentukan susunan operasi yang harus dilaksanakan. Sebaliknya, pengaturcara menyatakan satu set hubungan logik antara unsur-unsur program.

Pengaturcaraan logik berkait rapat dengan kecerdasan buatan. Pengaturcaraan logik menggunakan algoritma carian untuk menganalisis masalah dan mengenal pasti penyelesaian yang memenuhi kekangan yang dinyatakan dalam masalah. Ini menjadikan pendekatan pengaturcaraan logik sesuai untuk menangani masalah serius yang memerlukan penaakulan yang kompleks. Aplikasi popular pengaturcaraan logik termasuk pembuktian teorem, pemprosesan bahasa semula jadi, bahasa pertanyaan pangkalan data dan sistem pakar.

Bahasa yang digunakan dalam pengaturcaraan logik dirujuk sebagai "bahasa pengaturcaraan logik". Bahasa pengaturcaraan logik yang biasa digunakan ialah Prolog, Lisp, dan CLP. Semua bahasa ini menggunakan logik predikat untuk menyatakan hubungan antara pelbagai elemen program. Tambahan pula, semua bahasa pengaturcaraan logik ini adalah prosedural dan deklaratif, bermakna program yang ditulis dengan bahasa ini boleh menentukan kedua-dua cara masalah diselesaikan dan apakah penyelesaiannya.

Selain logik predikat, bahasa pengaturcaraan logik menggunakan konsep "backtracking", iaitu proses mencuba pelbagai penyelesaian kepada masalah sehingga yang betul ditemui. Ini menjadikan bahasa pengaturcaraan logik sangat cekap dalam mencari penyelesaian kepada masalah yang sukar.

Pengaturcaraan logik terus mendapat penggunaan yang lebih meluas. Ini disebabkan terutamanya oleh kemajuan dalam teknologi, yang memungkinkan untuk menangani masalah yang semakin kompleks dengan cara yang cekap. Akibatnya, banyak perniagaan kini beralih kepada pengaturcaraan logik untuk mencipta program yang boleh menyelesaikan masalah yang sukar sebelum ini.

Pilih dan Beli Proksi

Proksi Pusat Data

Proksi Berputar

Proksi UDP

Dipercayai Oleh 10000+ Pelanggan Seluruh Dunia

Pelanggan Proksi
Pelanggan Proksi
Aliran Pelanggan Proksi.ai
Pelanggan Proksi
Pelanggan Proksi
Pelanggan Proksi