Loogiline programmeerimine on kõikehõlmav ja võimas arvutustehnika, mida kasutatakse paljude programmide loomiseks. Loogiline programmeerimine on deklaratiivse programmeerimise vorm, mis tähendab, et selles stiilis kirjutatud programmid ei määra operatsioonide sooritamise järjekorda. Selle asemel väljendab programmeerija programmi elementide vahelisi loogilisi seoseid.

Loogiline programmeerimine on tihedalt seotud tehisintellektiga. Loogiline programmeerimine kasutab probleemi analüüsimiseks ja probleemis määratletud piirangutele vastava lahenduse leidmiseks otsingualgoritme. See muudab loogilise programmeerimise lähenemisviisi ideaalseks tõsiste probleemide lahendamiseks, mis nõuavad keerulist arutluskäiku. Loogilise programmeerimise populaarsed rakendused hõlmavad teoreemide tõestamist, loomuliku keele töötlemist, andmebaasi päringukeeli ja ekspertsüsteeme.

Loogilises programmeerimises kasutatavaid keeli nimetatakse "loogilisteks programmeerimiskeelteks". Tavaliselt kasutatavad loogilised programmeerimiskeeled on Prolog, Lisp ja CLP. Kõik need keeled kasutavad programmi erinevate elementide vaheliste suhete väljendamiseks predikaatloogikat. Lisaks on kõik need loogilised programmeerimiskeeled nii protseduurilised kui ka deklaratiivsed, mis tähendab, et nende keeltega kirjutatud programmid saavad määratleda nii probleemi lahendamise kui ka lahenduse.

Lisaks predikaatloogikale kasutavad loogilised programmeerimiskeeled "tagasijätmise" kontseptsiooni, mis on protsess, mille käigus proovitakse probleemile erinevaid lahendusi, kuni leitakse õige. See muudab loogilised programmeerimiskeeled väga tõhusaks keerulistele probleemidele lahenduste leidmisel.

Loogiline programmeerimine on jätkuvalt laialdasemalt levinud. Selle põhjuseks on eelkõige tehnoloogia areng, mis võimaldab tõhusalt lahendada järjest keerukamaid probleeme. Seetõttu pöörduvad paljud ettevõtted nüüd loogilise programmeerimise poole, et luua programme, mis suudavad lahendada varem keerulisi probleeme.

Vali ja osta proxy

Andmekeskuse proksid

Pöörlevad proksid

UDP Proxy'd

Usaldab üle 10 000 kliendi kogu maailmas

Puhverklient
Puhverklient
Puhverklient flowch.ai
Puhverklient
Puhverklient
Puhverklient