XOR Logic Gate je základní elektronická součást používaná ve výpočetní a programovatelné logice. Je to zkratka pro frázi „exclusive OR“ a je to typ digitální logické funkce. Logické hradlo XOR je základním stavebním kamenem mnoha návrhů digitálních obvodů a běžně se vyskytuje v různých integrovaných obvodech a počítačových čipech.

Brána XOR implementuje logickou funkci, která má za následek hodnotu true, pokud je pravdivá pouze jedna ze dvou hodnot poskytnutých bráně. Je to „komparátor“, který vrací true, pokud jsou dva vstupy různé. Jednodušeji řečeno, hradlo XOR vyhodnocuje vstupy jako „A NEBO B, ale ne oba“. Výstup této logické funkce může být „pravda“ nebo „nepravda“.

Brána XOR se často používá k dosažení výhradního rozhodnutí v procesu kódování (jako je programování počítače), kde je třeba zkontrolovat dvě nebo více podmínek. Je to základní prvek číslicových obvodů, který se používá v zařízeních pro zpracování dat a komunikaci, jako jsou logické obvody a mikroprocesory. Hradla XOR hrají klíčovou roli v mnoha programovacích procesech, včetně distribuce signálů, navrhování synchronních obvodů, invertování logických úrovní a provádění aritmetických operací pro počítač.

Kromě své užitečné funkce v obvodech a počítačích je logické hradlo XOR cenné v oblasti výpočetní techniky a kryptografie. Lze jej použít k šifrování a dešifrování zpráv nebo vytváření bezpečných ověřovacích tokenů. Je také prospěšný pro svou schopnost náhodně uspořádat čísla za účelem vytvoření nepředvídatelnosti pro uživatele nebo hackera pokoušejícího se uhodnout číselné vzory běžně používané v systémech.

Logická brána XOR významně přispěla k rozvoji moderní výpočetní techniky a utvářela revoluční růst výpočetní techniky, od raných analogových počítačů až po nejmodernější moderní procesory.

Vyberte a kupte proxy

Proxy datových center

Rotující proxy

UDP proxy

Důvěřuje více než 10 000 zákazníkům po celém světě

Proxy zákazník
Proxy zákazník
Proxy zákazníka flowch.ai
Proxy zákazník
Proxy zákazník
Proxy zákazník