Tensorflow je softwarová knihovna s otevřeným zdrojem pro numerické výpočty pomocí programů pro tok dat. Je navržen pro použití v aplikacích strojového učení, jako jsou neuronové sítě, a je vyvinut týmy Google Brain. Knihovna je napsána v C++ a Pythonu a používají ji výzkumníci, vývojáři a společnosti k vytváření, trénování a nasazování modelů v různých prostředích.

TensorFlow byl poprvé vydán společností Google v roce 2015 jako open source řešení pro strojové učení a rámce hlubokého učení. Je postaven na konceptu grafu toku dat, ve kterém uzly představují matematické operace nebo operace s daty a tok dat je orientovaný graf uzlů. Je to podobné jako výpočetní graf, ale místo toho, aby se operace prováděly postupně, probíhají operace paralelně.

Tensorflow využívá systém grafů toku dat k vytváření modelů pro aplikace strojového učení. Každý uzel v grafu představuje matematickou operaci a hrany představují data proudící mezi operacemi. Uzly jsou organizovány v orientovaném grafu, který umožňuje provádět komplexní numerické výpočty distribuovaným způsobem.

Architektura TensorFlow umožňuje, aby byl flexibilní a škálovatelný. Umožňuje vývoj sofistikovaných modelů a algoritmů strojového učení, které lze aplikovat na různé aplikace v reálném světě. Jeho distribuované výpočetní schopnosti navíc umožňují snadné nasazení aplikací na různé platformy, včetně mobilních, webových, cloudových a desktopových.

TensorFlow nabízí řadu rozhraní API a knihoven pro uživatele, kteří mohou vytvářet a nasazovat modely, a také optimalizace pro rychlost a využití paměti. Díky tomu je vynikající volbou pro řadu scénářů strojového učení, od rozpoznávání ručně psaných číslic po klasifikaci objektů na obrázcích, předpovídání cen akcií nebo trénování samořídících aut.

Celkově je TensorFlow výkonná a oblíbená softwarová knihovna používaná mnoha společnostmi a vývojáři a stále častěji se používá pro různé aplikace pro hluboké učení a strojové učení.

Vyberte a kupte proxy

Proxy datových center

Rotující proxy

UDP proxy

Důvěřuje více než 10 000 zákazníkům po celém světě

Proxy zákazník
Proxy zákazník
Proxy zákazníka flowch.ai
Proxy zákazník
Proxy zákazník
Proxy zákazník