Rezidentní proxy je typ proxy serveru, který má uživateli umožnit přístup k internetu přes zprostředkující server a zdá se, že má jinou IP adresu, než je jejich skutečná. Tento typ proxy se primárně používá k zamezení geografického blokování, skrytí identity uživatele a přístupu k omezenému obsahu a/nebo regionálnímu obsahu.

Rezidenční proxy funguje tak, že získá IP adresu od poskytovatele služeb a poté směruje veškerý provoz uživatele přes tuto proxy síť. Hostitelský poskytovatel služeb v síti zkontroluje autorizaci od zprostředkujícího serveru a přidělí uživateli adresu IP rezidentního proxy.

Rezidenční proxy jsou stále populárnější jako prostředek online soukromí a anonymity. Nejsou tak snadno zjistitelné jako proxy datových center, protože IP adresu nelze snadno identifikovat jako adresu patřící virtuálnímu soukromému serveru. Navíc, protože proxy IP pochází od rezidenčního ISP, nelze ji propojit přímo se zařízením uživatele.

Rezidenční proxy nabízí několik výhod oproti proxy datovým centrům. Rezidenční IP adresy jsou bezpečnější, protože jsou dynamické, takže je pro kohokoli obtížné sledovat online aktivity uživatele. Navíc nejsou vázány na žádnou konkrétní síť nebo server, což znamená, že provoz nelze snadno sledovat. Konečně poskytují vyšší úroveň výkonu, protože sdílejí stejnou šířku pásma jako uživatel a jsou schopny lépe podporovat aplikace pro streamování videa a zvuku.

Jednou z hlavních nevýhod rezidenčních proxy je jejich cena. Obecně řečeno, rezidenční proxy jsou dražší než proxy datová centra, i když přesná cena se bude lišit v závislosti na poskytovateli služeb. Navíc rezidenční proxy nemusí být v některých zemích a regionech dostupné v závislosti na poskytovateli služeb.

Celkově jsou rezidenční proxy efektivním způsobem, jak zůstat v anonymitě a bezpečně přistupovat k internetu. I když jsou dražší než proxy datových center, nabízejí vyšší zabezpečení a výkon a také možnost přístupu k obsahu s omezeným zeměpisným obsahem.

Vyberte a kupte proxy

Proxy datových center

Rotující proxy

UDP proxy

Důvěřuje více než 10 000 zákazníkům po celém světě

Proxy zákazník
Proxy zákazník
Proxy zákazníka flowch.ai
Proxy zákazník
Proxy zákazník
Proxy zákazník