Krádež identity je forma krádeže, při které zločinci používají odcizené osobní údaje k získání přístupu k bankovním účtům obětí, kreditním kartám a dalším finančním účtům nebo ke spáchání jiných trestných činů, jako je trestný čin podvodu. Krádeže identity jsou v digitálním světě narůstajícím problémem a lidé se často stávají oběťmi krádeže identity, aniž by si to uvědomovali.

Krádež identity může zahrnovat použití odcizených čísel kreditních karet, čísel sociálního zabezpečení (SSN), čísel bankovních účtů, čísel řidičských průkazů, čísel pasů a lékařských informací. Může také zahrnovat používání falešných identit k páchání podvodů a jiných trestných činů. Zloději identity mohou ukrást informace, aby si otevřeli nové bankovní účty nebo kreditní karty na jméno oběti, mohli nakupovat nebo je dokonce prodat na černém trhu.

Důsledky krádeže identity

Krádež identity může mít vážné a trvalé následky. Oběti krádeže identity mohou zjistit, že je ovlivněno jejich kreditní skóre nebo že na jejich účty byly účtovány neoprávněné poplatky. Kromě toho mohou oběti zjistit, že jejich kreditní karty byly uzavřeny nebo že si nemohou otevřít nové. Jiné oběti mohou zjistit, že si nemohou otevřít bankovní účty nebo žádat o půjčky vlastním jménem.

Jak se chránit před krádeží identity

Nejlepší způsob, jak se chránit před krádeží identity, je být při poskytování osobních údajů co nejopatrnější. Nikdy nesdělujte své rodné číslo, čísla bankovních účtů ani jiné osobní údaje, pokud to není nezbytně nutné. Kromě toho se ujistěte, že používáte silná hesla a povolte dvoufaktorové ověřování pro všechny účty, které máte online.

Je také důležité pravidelně sledovat vaše osobní účty, zda nedochází k jakékoli podezřelé aktivitě. Pokud na svých účtech zjistíte neoprávněné poplatky nebo aktivitu, informujte co nejdříve společnost a kontaktujte místní úřady. Můžete také zvážit umístění upozornění na podvod na své účty, abyste je ochránili před další manipulací nebo krádeží.

Vyberte a kupte proxy

Proxy datových center

Rotující proxy

UDP proxy

Důvěřuje více než 10 000 zákazníkům po celém světě

Proxy zákazník
Proxy zákazník
Proxy zákazníka flowch.ai
Proxy zákazník
Proxy zákazník
Proxy zákazník