Jazyky vysoké úrovně (HLL) jsou programovací jazyky, které jsou navrženy tak, aby vývoj počítačových programů byl rychlejší a jednodušší než tradiční softwarové jazyky, jako je assembler a strojový jazyk. Na rozdíl od nízkoúrovňových jazyků poskytují vysokoúrovňové jazyky abstrakce, které umožňují programátorům psát kódy efektivněji a čitelněji, aniž by museli znát implementaci nižší úrovně počítače, který programují. Jazyky na vysoké úrovni jsou obecně určeny pro čtení a lze je použít k vytváření aplikací pro web, stolní počítače, mobilní zařízení a další výpočetní zařízení.

Design jazyka na vysoké úrovni lze vidět v komponentách používaných pro vývoj softwaru, jako je kompilátor, interpreti, linker a assemblery. Ty mohou překládat kód napsaný v jazyce vysoké úrovně do počítačem čitelných instrukcí, které procesor interpretuje a provádí.

Většina jazyků na vysoké úrovni se řídí strukturovaným vzorem a má různé příkazy, procedury a výrazy, které lze použít k vytvoření pracovních programů. To zahrnuje konstrukce a datové typy, které jsou navrženy tak, aby zjednodušily a učinily kódování srozumitelnější a efektivnější. Kromě toho jazykové programování na vysoké úrovni obvykle nabízí určitý typ nástrojů pro vytváření dokumentů a ladění, které pomáhají programátorovi identifikovat a řešit chyby.

Vzhledem ke své flexibilitě a abstrakci nabízejí HLL při vytváření počítačových programů mnoho výhod oproti jazykům nižší úrovně. Obvykle se například snáze učí a jejich používání je méně zdlouhavé; jsou také obvykle dostupné na všech hlavních operačních systémech; a může být snazší je ladit a udržovat. Mnoho jazyků jako Java, C++, Python a Visual Basic se široce používá v programovacích úlohách a jsou považovány za jazyky vysoké úrovně.

Závěrem lze říci, že jazyky na vysoké úrovni jsou počítačové programovací jazyky, které jsou navrženy tak, aby pomohly zrychlit a zjednodušit vývoj kódovacího softwaru. Tyto jazyky jsou obecně určeny ke čtení lidmi a často obsahují abstrakce, vestavěné konstrukce a užitečné nástroje pro ladění. Jazyky vyšší úrovně nabízejí oproti jazykům nízké úrovně řadu výhod, protože se tyto jazyky obvykle snáze učí a používají, jsou k dispozici ve všech hlavních operačních systémech a lze je snadněji ladit a udržovat.

Vyberte a kupte proxy

Proxy datových center

Rotující proxy

UDP proxy

Důvěřuje více než 10 000 zákazníkům po celém světě

Proxy zákazník
Proxy zákazník
Proxy zákazníka flowch.ai
Proxy zákazník
Proxy zákazník
Proxy zákazník