Datové centrum, známé také jako „serverová farma“, je zařízení nebo fyzické umístění sestávající z IT vybavení, které slouží různým funkcím, jako je počítač, síť a úložiště. Datová centra jsou nezbytnou součástí moderní informační infrastruktury a hrají klíčovou roli při poskytování spolehlivého a bezpečného přístupu k datům a aplikacím.

Datové centrum obvykle zahrnuje síť vzájemně propojených serverů, úložných systémů, aktivních adresářů, firewallů, síťových přepínačů, směrovačů a dalších hardwarových komponent nezbytných pro podporu bezpečné a spolehlivé počítačové sítě. Datové centrum je také obvykle vybaveno systémy klimatizace, které chrání servery a další citlivé komponenty před přehřátím, redundantními napájecími systémy v případě výpadku napájení a záložními systémy pro obnovu dat v případě ztráty dat.

Datová centra se používají pro různé účely, včetně hostování webových stránek, poskytování cloudových služeb, hostování aplikací, vývoje softwaru, přenosu dat, webhostingu a bezpečného úložiště. Při použití pro podnikové aplikace jsou datová centra obvykle nastavena se zabezpečeným perimetrem a komplexním systémem řízení přístupu.

Datová centra jsou obvykle umístěna v účelově vybudovaných, izolovaných budovách, aby byla zajištěna nejvyšší úroveň kontroly prostředí, energetické účinnosti a chlazení. Existuje několik typů datových center, z nichž každé má své vlastní speciální požadavky, jako jsou veřejná datová centra, soukromá datová centra, cloudová datová centra a kolokační datová centra. Tyto typy středisek jsou obvykle kategorizovány podle své velikosti, podle toho, zda se nacházejí v místě nebo mimo něj, a podle toho, kolik redundance a kontroly nabízejí.

Datová centra hrají v moderním kyberprostoru důležitou roli a umožňují rozsáhlé ukládání a přenos informací a také řadu dalších služeb pro podniky, organizace a jednotlivce. Tyto služby jsou základními nástroji pro podniky, jednotlivce a organizace, které potřebují neustálý přístup ke spolehlivé a zabezpečené infrastruktuře pro své každodenní operace.

Vyberte a kupte proxy

Proxy datových center

Rotující proxy

UDP proxy

Důvěřuje více než 10 000 zákazníkům po celém světě

Proxy zákazník
Proxy zákazník
Proxy zákazníka flowch.ai
Proxy zákazník
Proxy zákazník
Proxy zákazník