Podmíněné je koncept používaný v počítačovém programování a kybernetické bezpečnosti, kde jsou instrukce vyhodnocovány jako pravdivé nebo nepravdivé. Pokud je výsledek vyhodnocení pravdivý, podmíněná instrukce provede jednu sadu instrukcí, v opačném případě bude provedena jiná sada instrukcí.

Jinými slovy, jedná se o způsob provedení určité akce na základě určité podmínky. Podmíněný příkaz (běžně nazývaný příkaz if-then) se zapisuje s klíčovými slovy „if“, „then“ a „else“ a funguje tak, že testuje výraz proti zadané podmínce a poté spustí příslušný blok kódu na základě výsledek hodnocení.

Například v programovacím jazyce C následující příkaz zkontroluje, zda je hodnota proměnné x rovna 10:

if (x == 10)

Pokud je hodnota x skutečně 10, provede se blok kódu následující za příkazem if, v opačném případě se provede blok kódu následující za příkazem else.

Podmíněné příkazy se v kódu široce používají, aby se zajistilo, že program provádí instrukce inteligentně a podle očekávání. To je často základem kybernetické ochrany, kdy se útočníci pokusí obejít podmínky nastavené programátorem, aby získali přístup k omezeným datům nebo funkcím.

Podmíněné příkazy se také hojně používají v jiných programovacích úlohách, jako je procházení kolekcí dat, stejně jako v různých algoritmech strojového učení.

Stručně řečeno, podmíněné příkazy jsou základním prvkem počítačového programování a kybernetické bezpečnosti, protože umožňují flexibilitu v tom, jaké instrukce jsou prováděny během určité fáze programu. Pomocí podmíněných příkazů mohou vývojáři řídit tok provádění programu a také poskytnout další vrstvu zabezpečení.

Vyberte a kupte proxy

Proxy datových center

Rotující proxy

UDP proxy

Důvěřuje více než 10 000 zákazníkům po celém světě

Proxy zákazník
Proxy zákazník
Proxy zákazníka flowch.ai
Proxy zákazník
Proxy zákazník
Proxy zákazník