Tấn công chuỗi cung ứng, còn được gọi là xâm phạm chuỗi cung ứng, là một loại tấn công mạng liên quan đến việc kẻ thù xâm nhập vào chuỗi cung ứng của tổ chức để giành quyền truy cập vào mạng, dữ liệu hoặc hệ thống của họ. Kiểu tấn công này đặc biệt hiệu quả và khó phòng thủ vì nó nhắm vào mắt xích yếu trong một hệ thống thường nằm trong tầm kiểm soát so với các bộ phận khác của tổ chức.

Một cuộc tấn công chuỗi cung ứng bắt đầu bằng việc kẻ thù giành được quyền truy cập vào một điểm dễ bị tổn thương duy nhất trong chuỗi cung ứng, điểm này có thể bao gồm các sản phẩm không được bảo mật, bản cập nhật phần mềm bị hỏng hoặc các thành phần phần cứng độc hại. Sự xâm nhập ban đầu này sau đó có thể được sử dụng như một cánh cửa dẫn đến hệ thống lớn hơn, cho phép tác nhân độc hại có quyền truy cập vào toàn bộ chuỗi. Kết quả là dữ liệu và hệ thống của tổ chức có nguy cơ bị xâm phạm.

Tác động của một cuộc tấn công chuỗi cung ứng thành công có thể rất lớn do khả năng lây nhiễm trên diện rộng. Trong trường hợp này, một vi phạm đơn lẻ có thể dễ dàng trở thành đại dịch vì tất cả các thành phần trong chuỗi cung ứng đều bị ảnh hưởng. Hơn nữa, các tổ chức thường không phát hiện ra sự hiện diện của các thành phần độc hại cho đến khi quá muộn, khiến việc chống lại các cuộc tấn công này trở nên khó khăn.

Để bảo vệ khỏi các cuộc tấn công vào chuỗi cung ứng, các tổ chức nên đầu tư vào các biện pháp an ninh mạng mạnh mẽ bao gồm việc thường xuyên đánh giá và giám sát chuỗi cung ứng của mình để phát hiện các lỗ hổng. Ngoài ra, họ nên đảm bảo rằng các đối tác trong chuỗi cung ứng của mình có sẵn các biện pháp bảo mật đầy đủ để bảo vệ khỏi kiểu tấn công này. Cuối cùng, các tổ chức nên thực hiện kiểm tra độc lập tất cả các bản cập nhật và thành phần trước khi chúng được tích hợp vào hệ thống của mình.

Chọn và mua proxy

Proxy trung tâm dữ liệu

Proxy luân phiên

Proxy UDP

Được tin cậy bởi hơn 10000 khách hàng trên toàn thế giới

Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng proxy flowch.ai
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền