Giao thức Internet phiên bản 4 (IPv4) là phiên bản thứ tư của Giao thức Internet (IP), giao thức chính được sử dụng để liên lạc qua Internet. Ban đầu nó được phát triển và phát hành vào năm 1981 dưới dạng giao thức thử nghiệm, nhưng cuối cùng đã trở thành giao thức tiêu chuẩn cho truyền thông Internet vào năm 1983. IPv4 có không gian địa chỉ hạn chế gồm 4,3 tỷ địa chỉ duy nhất, điều này đã tạo ra một số vấn đề cho các mạng lớn.

IPv4 là một giao thức dựa trên datagram không có kết nối, được tạo thành từ 32 bit. Nó bao gồm một tiêu đề và một tải trọng, cùng nhau tạo thành nền tảng cho giao tiếp Internet. Tiêu đề bao gồm các chỉ báo để hiển thị nguồn và đích của dữ liệu cũng như các thông tin khác về cách xử lý dữ liệu. Phần tải trọng hoặc phần dữ liệu là nơi chứa thông tin thực tế được truyền đi. IPv4 được thiết kế để cung cấp khả năng phân phối không kết nối, nghĩa là nó không đảm bảo rằng dữ liệu sẽ đến được đích mong muốn.

Để giải quyết các vấn đề liên quan đến không gian địa chỉ hạn chế của IPv4, một phiên bản mới hơn của Giao thức Internet, IPv6, đã được phát triển và phát hành vào năm 1998. IPv6 hỗ trợ không gian địa chỉ 128 bit, cung cấp phạm vi địa chỉ khả dụng được mở rộng đáng kể và loại bỏ nhu cầu cho kỹ thuật dịch địa chỉ. IPv6 cũng có một số lợi ích khác, chẳng hạn như giới thiệu các tính năng chất lượng dịch vụ và khả năng tự động định cấu hình cài đặt mạng.

IPv6 hiện là giao thức được sử dụng rộng rãi nhất để liên lạc qua Internet, với hầu hết các mạng hiện đại đều sử dụng phiên bản này. Nó được thiết kế để tương thích ngược với các phiên bản trước của Giao thức Internet, cho phép triển khai dễ dàng giao thức mới trong các hệ thống hiện có. Bất chấp những lợi ích của IPv6, một số hệ thống và ứng dụng cũ có thể không hỗ trợ nó và có thể yêu cầu các biện pháp tương thích.

Nhìn chung, IPv6 là một tiến bộ quan trọng trong Giao thức Internet, cung cấp nhiều địa chỉ hơn, các tính năng được cải tiến và hiệu suất đáng tin cậy hơn.

Chọn và mua proxy

Proxy trung tâm dữ liệu

Proxy luân phiên

Proxy UDP

Được tin cậy bởi hơn 10000 khách hàng trên toàn thế giới

Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng proxy flowch.ai
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền