Deepfake là một kỹ thuật được sử dụng để tạo ra phương tiện nhân tạo nhưng thực tế bằng cách thay thế nội dung hiện có bằng thông tin do máy tính tạo ra. Công nghệ deepfake thường được sử dụng để tạo ra hình ảnh kỹ thuật số giả như ảnh, âm thanh và video. Công nghệ này cũng có thể được sử dụng để tạo ra các tài liệu kỹ thuật số giả mạo hoặc thao túng các phương tiện truyền thông hiện có.

Kỹ thuật đằng sau deepfake dựa trên thuật toán deep learning và mạng lưới thần kinh. Các thuật toán này được sử dụng để nắm bắt mô hình và hành vi của một chủ đề trong các tệp phương tiện. Sau khi thuật toán được huấn luyện, thuật toán có thể được sử dụng thêm để tạo lại và thay đổi phương tiện tương ứng với các mẫu và hành vi mà nó đã được huấn luyện. Quá trình này có thể liên quan đến việc đào tạo mô hình deep learning trên một lượng lớn nội dung hiện có, chẳng hạn như ảnh, mẫu âm thanh hoặc video.

Ảnh hoặc video deepfake có thể được tạo theo nhiều cách khác nhau, bao gồm cả hình ảnh do máy tính tạo ra, được tạo bằng phương pháp gọi là mô hình tổng quát hoặc bộ mã hóa tự động học sâu, được sử dụng cho kỹ thuật chuyển khuôn mặt.

Deepfakes thường được sử dụng để tạo ra những câu chuyện tin tức giả mạo hoặc truyền bá thông tin sai lệch, vì phương tiện truyền thông có thể được sử dụng để bịa đặt các sự kiện và tạo ra những câu chuyện gây hiểu lầm. Công nghệ này đã tạo ra những lo ngại mới về quyền riêng tư, tính xác thực và niềm tin vào thông tin kỹ thuật số. Ngoài ra, deepfake cũng có thể được sử dụng để tạo ra các trò lừa đảo trực tuyến hoặc quấy rối cá nhân.

Do tính sẵn có và sức mạnh ngày càng tăng của công nghệ này, nhiều người đang thực hiện các biện pháp phòng ngừa bổ sung để bảo vệ bản thân trước các hành vi giả mạo sâu. Đối với người dùng cá nhân, điều này có thể bao gồm việc theo dõi các dấu hiệu của deepfake và không chia sẻ hoặc nhấp vào nội dung không đáng tin cậy. Đối với các doanh nghiệp, điều này có thể bao gồm việc tạo ra các chính sách và hệ thống để phát hiện và tránh các cuộc tấn công sâu và các cuộc tấn công liên quan.

Chọn và mua proxy

Proxy trung tâm dữ liệu

Proxy luân phiên

Proxy UDP

Được tin cậy bởi hơn 10000 khách hàng trên toàn thế giới

Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng proxy flowch.ai
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền